Detaljer

 • Bedrift
  Kongsberg kommune
 • Søknadsfrist
  01.11.2020
 • Sted:
  KONGSBERG
 • Stillingstype:
  Skift / turnus / arbeidstidsordning
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  KONGSBERG
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3215268
 • Se her for andre jobber fra Kongsberg kommune

Vernepleier 100%

Om Lundeløkka                               
Lundeløkka/helsehjelp for barn ivaretar avlastningstilbud til barn og ungdom med sammensatte og komplekse funksjonsnedsettelser.                                                         

Kort om stillingen
Vi har en nyopprettet 100% stilling som vernepleier. Stillingen er ledig fra 01.12.2020.

Det er en turnusstilling med dag/kveld og doble vakter hver 6.helg. Vi planlegger innføring av kalenderplan og det kan bli endringer i turnus.

Vi tilbyr

 •  Samfunnsnyttig og ansvarsfullt arbeid i et godt arbeidsmiljø
 •  Mulighet for faglig og personlig utvikling
 •  E-Læringskurs og vergeopplæring
 •  Opplæring og veiledning etter behov
 •  Systematisk kollegaveildning og refleksjon
 •  Et fagmiljø med fokus på kvalitetssikring og kompetanseheving
 •  Ansvar og mulighet for å forme en arbeidsplass i kontinuerlig utvikling
 •  Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 •  Lønn etter kommunalt regulativ
 •  God pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 •  Rabatt på treningssentre


Innhold i stillingen

 • Miljøterapeutisk og medisinsk tjenesteyting overfor barn og ungdom med komplekse og sammensatte funksjonsledsettelser knyttet til utviklingshemming, psykisk og/eller somatisk sykdom og atferd som utfordrer
 • Målrettet miljøarbeid og kollegaveiledning satt i system
 • Gi gode tjenester til brukerne i samarbeid med foresatte
 • Opplæring, interundervisning og veiledning av kolleger og andre
 • Primærkontaktoppgaver og samarbeid med barnehage, skole, fastlege  og spesialisthelsetjeneste
 • Planlegge og gjennomføre gode overganger mellom kveld/natt/dag og utarbeide/ evaluere tiltaksplaner i pasientjournal
 • Koordinator for Individuell Plan
 • Skrive og evaluere vedtak etter kap 9.

 

Krav og ønsker til deg

 • Personlig egnetnet og erfaring med avlastning, barn og ungdom.
 • Kunnskap og erfaring knyttet til Helse- og omsorgstjenestelovens kap. 9.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode ferdigheter i  muntlig og skriftlig norsk
 • Evne til å ta imot og gi veiledning
 • Evne til refleksjon og selvregulering
 • Evne til å bidra aktivt til et godt og helsefremmende arbeidsmiljø.

 

Formelle kvalifikasjonskrav
Autorisasjon som vernepleier

 

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Politiattest, egenerklæring tuberkulose/MRSA og taushetserklæring må leveres før tiltredelse, i henhold til gjeldende lov- og regelverk.

Søknader vil bli behandlet etter 20. juli.

 

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.