Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier 100%

Sørvald boliger er en enhet som gir tjenester til 8 personer. Enheten er en del av Sørvald bo og behandlingssenter, med tilgang på blant annet kantine, basseng, friluftsområder med gapahuk og dyr på utsiden av bygget. Sørvald bo og behandlingssenter ligger mellom Lørenfallet og Frogner og er ca 30 min utenfor Oslo.
 
Sørvald boliger består av to etasjer med 3 beboere i den ene etasjen, og 5 beboere i den andre. Tjenestemottagerne har et varierende bistandsbehov og har behov for veiledning og tilrettelegging i hverdagen. Enkelte av beboerne har vedtak etter HOL Kap, 9. Enheten har 32 årsverk med 40 faste ansatte. Vi har høy andel ansatte med 3 årig helse og sosialfaglig utdanning. Enheten jobber teambasert, og det er ansatt fagleder som har ansvar for faglig veiledning og kompetanseutvikling hos de ansatte. Sørvald boliger har 12 ukers turnus. I den aktuelle stillingen er det langvakter og dag/ kveldsvakter. Det er arbeid hver 4. helg.

Arbeidsoppgaver
Teamlederfunksjon
Bistå brukere i daglige gjøremål
Dokumentere i fagsystem
Ha teamleder rolle i team rundt bruker
Delta og lede teammøter
Kunne lede andre kollegaer, faglig
Følge oppsatte handlingskjeder og miljøregler for å sikre lik praksis
Gi bistand til ulike beboere på enheten
Delta på ulike aktiviteter sammen med beboere, som svømming, klatring, disko, ute aktiviteter m.m.
Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og øvrige interne og eksterne instanser
Bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø
Delta på vergetreninger
Kvalifikasjoner
Høyskole / Universitet, innen helse og pedagogikk. Vernepleier foretrekkes.
Erfaring fra arbeid med utfordrende atferd
Erfaring med atferdsanalyse
God kjennskap til HOL kap.9
Førerkort klasse B, manuelt gir
Det må fremlegges gyldig politiattest før tiltredelse, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 første ledd.
Den tilsatte må fremlegge egenerklæring om tuberkulinstatus, jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1
Personlige egenskaper
Er strukturert, jobber målrettet og har endringskompetanse
Takler stress, uforutsigbarhet og endring
Er fleksibel og løsningsorientert
Er kreativ og tenker helhetlig
Har engasjement for målgruppen
Har gode faglige og etiske holdninger
Personlig egnethet blir sterkt vektlagt
Være fysisk egnet til å utføre holdeteknikker
Vi tilbyr
Stillingsbrøk 100%
Faglige utfordringer
Engasjerte og positive medarbeidere
Et godt/unikt arbeidsmiljø
En enhet som ser viktigheten i å videreutvikle sine fagpersoner (mulighet for å delta på NAFO)
Kurs i forhold til lovverk, medikamenthåndtering, livredning og vergeteknikker
Faglig samarbeid på tvers av instanser
En enhet med høyt faglig nivå
En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
Lønn etter avtale
God pensjons- og forsikringsordning
Bedriftshelsetjeneste
Aktivt bedriftsidrettslag