Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Vernepleier 100%

Korshagen boliger er et bofelleskap bestående av to hus hvor det gis døgnkontinuerlig bistand til 7 voksne personer med psykisk utviklingshemming som har et stort hjelpebehov i det meste av alle gjøremål. Vi har som mål å ivareta og skape et godt hjem for beboerne og være en spennende og utviklende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø for de ansatte.
Medbestemmelse, likeverd og livskvalitet er noe vi legger stor vekt på i arbeid. Korshagen boliger samarbeider tett med flere ulike instanser for å sikre så gode tjenester som mulig.

Arbeidsoppgaver
Utarbeide, iverksette og evaluere mål og tiltak for tjenestemottakerne
Direkte tjenesteyting i henhold til enkeltvedtak, planer, rutiner og prosedyrer
Ansvar for fagadministrativt system
Primærkontaktansvar
Samarbeide med foresatte, verge og eventuelt eksterne instanser
Følge opp medisinske rutiner
Gi opplæring og veilede kolleger, studenter, elever og lærlinger

Kvalifikasjoner
Autorisasjon som vernepleier
     
Andre kvalifikasjoner
Praktisk erfaring med primærkontaktoppgaver
Praktisk erfaring med målrettet miljøarbeid og atferdsanalytisk tilnærming
Veilednings- og opplæringskompetanse
Kunnskap om relevant lovverk
Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
Må ha førerkort klasse B
Politiattest ikke eldre enn 3 mnd. fremlegges ved ansettelse


Personlige egenskaper
Liker utfordringer og er løsningsorientert
Tar initiativ, bidrar til utvikling og har et faglig engasjement
Er god på å motivere andre
Er på jakt etter et spennende arbeidssted med varierte arbeidsoppgaver og utfordringer
 
Personlige egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
En spennende jobb i en sterk faglig organisasjon
Lønn etter hovedtariffavtale
Trivelige arbeidskollegaer
God pensjons- og forsikringsordning
Bedriftshelsetjeneste
Aktivt bedriftsidrettslag