Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Vernepleier 1/Sykepleier 1 søkes til langvaktturnus på vakre Finnøy

Er du vernepleier/sykepleier og har en ekstra gnist for faget?

Vi tar målet om å være gode på fag seriøst og kan derfor tilby en spennende 100% stilling som vernepleier/sykepleier 1. Vi ser etter deg som er engasjert, pålitelig og som kan bidra både faglig og sosialt.

Stillingen har hovedsakelig langvakter, i tillegg til noen vanlige enkeltvakter i løpet av en 12 ukers periode.

Faatunet bofellesskap er en døgnbemannet omsorgsbolig som består av 10 boenheter. Vi er lokalisert på vakre Finnøy, ca. 35 minutters kjøretur fra Stavanger. For de som prioriterer sjøveien kan man ta hurtigbåt fra Stavanger.

Faatunet bofellesskap er en del av Bo og aktivitet nord. Virksomheten gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene, Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Visjonen vår i Bo og aktivitet nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening. 

Faatunet skal være pilot i Stavanger Kommune sitt prosjekt «heltidskultur».
Prosjektet skal bidra til å øke andelen heltidsansatte for å sikre at kommunen har nødvendig arbeidskraft og kompetanse i framtiden til å kunne gi nødvendig og ønsket tjenestetilbud. Det langsiktige målet er at heltidsarbeid skal være «normalen» og deltid unntaket. Prosjektet har tre hovedinnsatsområder: struktur, kultur og strategi. Deltidsproblematikken er svært kompleks og handler om både arbeidstidsordninger, økonomiske rammer og tradisjon, kultur- og holdninger hos ledere, ansatte og i samfunnet for øvrig. Det vil være naturlig at du som tiltrer i denne stillingen bidrar i arbeidsgruppa hvor vi skal lage årsturnus, diskutere løsninger og iverksette tiltak i henhold til prosjektmålene.

Vi er i utgangspunktet på jakt etter en vernepleier/sykepleier med erfaring fra brukergruppen, men alle med 3-årig helse og sosialfaglig bakgrunn oppfordres til å søke. Hos oss jobber vi aktivt med beboer involvering og vi gjør oppmerksom på at beboer ofte er med på intervjuprosessen.

Vi har fokus på å gjøre hverandre gode, sette beboere i sentrum og utvikle oss i takt med samfunnet. Ta kontakt om du lurer på noe, håper vi sees!

   

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha autorisasjon som vernepleier/sykepleier, men alle med 3-årig helse og sosialfaglig utdanning oppfordres til å søke
 • Det er ønskelig at du har erfaring med beboergruppen
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2 - som er minstekrav. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål

 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • En trygg fagperson, utadvendt, kreativ, vågal og løsningsorientert
 • Offensiv i forhold til fagutvikling, evaluering og forskning
 • Arbeider målrettet, strukturert og resultatorientert
 • Engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og ønsker å videreutvikle kompetansen din
 • Bidrar positivt til et faglig og kollegialt godt miljø

Vi tilbyr:

 • Systematisk opplæring, veiledning og tverrfaglig samarbeid
 • Ressursgrupper med representanter fra hele bo og aktivitet nord
 • Fokus på faglig utvikling

 • Arbeidstid: langvakter, med noen enkeltvakter i turnusperioden, med arbeid hver fjerde helg
 • Faglige utfordringer i et spennende miljø
 • Lønn etter avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger
 • 645501 Vernepleier 1 – Lønn etter tariff + turnustillegg 20.000,- + funksjonstillegg 16.000,-
 • 717401 Sykepleier 1 – Lønn etter tariff + turnustillegg 20.000,- + funksjonstillegg 16.000,-
 • 667501 Miljøterapeut 1 – Lønn etter tariff + funksjonstillegg 16.000,-