Detaljer

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  27.01.2021
 • Sted:
  MO I RANA
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  MO I RANA
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372053
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune

Vernepleier 1/Sykepleier 1, Gruben bofellesskap MTA (2021/015)

Miljøterapeutisk avdeling (MTA) er en egen fagavdeling innen helse og omsorg. Avdelingen yter tjenester til utviklingshemmede og funksjonshemmede personer hjemlet i Lov om kommunale omsorg og helsetjenester som bidrar til at innbyggere med funksjonshemming og deres familier får mulighet til deltakelse i lokalsamfunnet.
MTA er inndelt i tre tjenesteområder; boligtjenester, hjemmeboende og dag- og arbeidstilbud.

Gruben Bofellesskap åpnet sommeren 2020. Dette er et bofelleskap som gir et tilbud til barn/ ungdom med omfattende funksjonsvansker.
Gruben bofellesskap vil tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Målrettet miljøarbeid/ oppfølging av alle dagliglivets gjøremål. Vi vil bidra til å gi dem en meningsfull hverdag.

Gruben Bofelleskap er underlagt avdelingsleder ved avlastningsenheten.

Ved Gruben bofellesskap er det ledig:

 • 100% fast stilling som Vernepleier 1 / Sykepleier 1. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Vi søker en selvstendig person som er brukerorientert, ansvarsfull, stolt, tydelig og arbeidsglad

Vi ønsker at du er engasjert, er med og bidrar til gode tjenester, forbedring og utvikling av bofellesskapet.

Sentrale oppgaver:
Vernepleier 1 evt. sykepleier 1 vil ha en utvidet rolle når det gjelder utvikling av boligens virksomhet på en slik måte at den fyller de oppgaver som følger av lovverk, politiske vedtak og kommunale retningslinjer. Du har ansvar for personal og fag, samt kvalitetssikring i nært samarbeid med avdelingsleder.
Godt samarbeid med familier og andre instanser er en sentral del av jobben.
Det er viktig at du bidrar til at positive holdninger til service og samarbeid, preger tilbudet.

Kvalifikasjonskrav:
• Norsk autorisert som vernepleier eller sykepleier.
• Søkere bør ha erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming, helst barn.
• Beherske data som verktøy.
• Kjennskap til turnus og turnusprogrammet MinVakt vil være en stor fordel.
• Førerkort klasse B.
• Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.
• gyldig politiattest, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

Arbeidstid: Turnus

Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger. Oppgi nåværende ansettelsesforhold og stillingsstørrelse.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan regne med å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som leveres ved jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Politiattest fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til:
avdelingsleder Unn Mari Hillestad, tlf.: 75 146 990, eller 
seksjonsleder Kari Mette Lindmark, tlf.: 75 146 477.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 27.01.2021