• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Frekhaug
  ALVER
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4658767
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Alver kommune

Vernepleiar i 100% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga

Ambulerande tenester i Alver kommune er i vekst og vi søkjer ein engasjert vernepleiar i 100% fast turnusstilling, med arbeid kvar 4.helg i langvakter 

Om Ambulerande tenester

Ambulerande tenester gjev tenester i heimen til tenestemottakarane, med hovudvekt på vernepleiarfagleg arbeid i form av rettleiing, råd og hjelp, samt helsehjelp til personar med nedsett funksjonsevne, utviklingshemming, autismespekterlidingar og ulike tilleggsutfordringar. Fokuset vårt er meir på den einskilde personen og hjelpebehov/ynskjer, enn på diagnosar. Målet er å gje gode og tilpassa tenester til kvar og ein. Ambisjonane er å bli best på tenesteyting til målgruppa. Hjås oss er det eit tverrfagleg miljø.

Ambulerande tenester har kontor på Frekhaug, og gjev tenester i heile kommunen. Avdelinga er ny etter kommunesamanslåinga i 2020, og er i stadig utvikling og vekst. Det er kort reiseveg frå Åsane og berre 2 minutters køyring frå Nordhordlandsbrua. Det er gode kollektivforbindelsar samt at bussen stoppar like ved.

Arbeidsoppgåver

 • Primærkontaktansvar
 • Yte gode og faglege tenester til den einskilde
 • Utarbeide mål, planer og tiltak og følgje opp disse
 • Legemiddelhandtering
 • Rettleiing av studentar og kollegaer
 • Sikre at dokumentasjon er i tråd med gjeldande retningslinjer
 • Bidra til et fagleg miljø

Kompetansekrav

 • Offentleg godkjend vernepleiar
 • Erfaring frå tenesteyting til personar med nedsett funksjonsevne
 • Førarkort klasse B

Kven søkjer vi?

Du er engasjert og trygg i utøvelsen av faget ditt
Du har respekt for tenestemottakarar, pårørande, kollegaer og samarbeidspartar
Du har god relasjonskompetanse
Du er systematisk og evner å prioritere ulike arbeidsoppgåver parallelt med å arbeide sjølvstendig
Du er god på å sjå moglegheitar og løysningar
Du er er systematisk
Du bidrar til eit godt arbeidsmiljø
Du har gode datakunnskapar

Personlege eigenskapar vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • 50 000 i rekrutteringstillegg mot binding i 2 år
 • Hovudvekt av langvakter i turnus
 • Rom og tid for faglig arbeid
 • Ein variert og spennande arbeidskvardag kor du får nytte vernepleiaren i deg!
 • Fagleg og personleg utvikling
 • God opplæring
 • Ein ny og spennande avdeling som stadig er i vekst
 • Eit humørfylt og inkluderande arbeidsmiljø, med kollegaer som tar deg godt i mot
 • Mogleg turnus med fleire langvakter
 • Gode pensjonsordningar
 • Løn etter tariffavtale

Politiattest

I tråd med helse og- omsorgstenestelova § 5-4 vert det stillt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede. 

Bli kjent med Alver kommune

 

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2022
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  , Frekhaug
  ALVER
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4658767
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune