• Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  18.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5186913
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune
Ledig stilling

Sogndal kommune

Vernepleiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Leikanger sjukeheim har ledig 80% fast stilling som vernepleiar i todelt turnus.

For stillinga gjeld turnus med arbeid kvar 3.helg, med moglegheit for tilpassingar.

Leikanger sjukeheim vart ny i 2004 og har 4 små einingar med inntil 8 pasientar på kvar eining. I tilknyting til sjukeheim ligg både heimetenesta, legekontor og fysio/ergoterapitenesta og helsestasjon. Leikanger sjukeheim har eige kjøken med gode kokkar som lagar heimelaga mat. Sjukeheimen ligg vakkert til på Leikanger med utsyn mot Sognefjorden og nærleik til Leikanger sentrum.

Me søkjer deg som er vernepleiar, som brenn for eldreomsorga, og for å gi bebuarane våre ein meiningsfull og trygg kvardag. Som vernepleiar på Leikanger sjukeheim får du moglegheitene til å komme tett på bebuarane, jobbe for å sjå deira individuelle behov og legge til rette for at dei får gode og meiningsfulle dagar.

 

Arbeidsoppgåver:

· Heilskapleg pleie og omsorg av eldre i institusjon

· Rettleiar for studentar/lærlingar og andre

· Legge til rette for miljøtiltak

· Oppfølging av dokumentasjon i journalsystemet

· Medansvarleg for eit godt læringsmiljø

· Bidra til aktivitet og omsorg som fremmer livskvalitet

 

Sentrale ansvarsområde:

· Pasientflyt

· Pasientjournalsystem

· Samarbeid med spesialist og primærhelsetenesta

· Medikamenthandtering

· Legevisittar

· Tverrfagleg samarbeid

 

Kvalifikasjonar:

· Bachelor i vernepleie med norsk autorisasjon

· Beherske norsk skrifteleg og munnleg

· Ynskjeleg med relevant vidareutdanning eller erfaring innan demens, psykiatri eller geriatri.

 

Personlege eigenskapar:

· Løysingsfokusert

· Fagleg engasjert og trygg på eigen kompetanse

· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne

· Fleksibel, ansvarsfull og serviceinnstilt

· Ha evne og interesse for eldreomsorg

· Personlege eigenskaper vil verte vektlagde

 

Me tilbyr:

· Ein spanande jobb i eit godt arbeidsmiljø.

· Gode pensjons- og forsikringsordningar

· Gode velferdsordningar

· Godt fagleg miljø

 

Me ønskjer eit arbeidsmiljø prega av mangfald, og at våre tilsette skal spegla folkesetnaden elles. Me oppfordrar alle som er kvalifisert til å søkja jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn eller minoritetsbakgrunn. Me legg vekt på å leggje til rette arbeidsforholda dersom du har behov for det. 

Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader. Me gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort, sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort. 

Søknadar må leverast innan fristen og må sendast inn via rekrutteringssystemet vårt  EasyCruit. 

 

 

 • Bedrift
  Sogndal kommune
 • Søknadsfrist
  18.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6856, SOGNDAL
  SOGNDAL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5186913
 • Se her for andre jobber fra Sogndal kommune