• Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4360, VARHAUG

  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4846755
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune
Ledig stilling

Hå kommune

Vernepleiar

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På Nærbø ungdomsskule er det omlag 330 elevar og 45 tilsette. Me har høgt trykk på utvikling og læring, og er opptekne av å bygge gode relasjonar mellom elevar og vaksne.

Me har eit ledig 50 % vikariat som vernepleiar (fagstilling) på skulen inneverande skuleår 2022/2023, med moglegheit for forlenging.

Du er den rette personen om du er ein tydeleg og trygg vaksen som er oppteken av å byggje gode relasjonar med elevane. Du er den rette personen om du ønsker å bidra til å skape ein så god skulekvardag som mogleg for sårbare elevar og elevar med spesielle behov.

Me vil tilsette fortløpande om du er den me søker etter. Søknadsfrist er derfor snarast.

Arbeidsoppgåver
- Oppfølging og rettleiing av enkeltelevar med spesielle behov, i undervisning og friminutt
- Oppfølging av elevar i samarbeid med lærar
- Skape og oppretthalde trygge rammar og gode rutinar
- Vera ein tydeleg og inspirerande vaksenperson i samarbeid med andre tilsette

Kvalifikasjonar
- Vernepleiar
- Andre kvalifikasjonar kan og vera aktuelle, som fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar eller liknande
- Må vera villig til å lære det som krevs for å arbeide med elevar med spesielle behov
- Kunne mestre kritiske situasjonar som kan oppstå

Personlege eigenskapar
- Du har god relasjonskompetanse
- Du er ein trygg vaksen for elevane
- Du er tydeleg, men òg tålmodig i møte med elevar
- Du har eit positiv elevsyn
- Du har evnen til å motivere og støtta elevar i ein krevjande skulekvardag
- Du er ein tydeleg vaksen som kan møte ulike elevar med positive forventningar
- Du er sjølvstendig, fleksibel, løysingsorientert og aksepterar at arbeidsoppgåvene dine kan endrast utfrå skulen sine behov
- Du er glad i fysisk aktivitet og kan delta på turar i skog og mark
- Du kan bruke digitale verktøy i opplæringa
- At du er personleg eigna vil bli vektlagt

Attester og vitnemål: Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din.

Politiattest
Gyldig politiattest nyere enn tre måneder må leveres før tiltredelse.

Ansettelsesvilkår
Ansettelsen skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av utlysningen, og de til en hver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger med ulykkesforsikring i fritiden. Kommunen har prøvetid på 6 måneder og regler for flyttegodtgjørelse. 

 

 • Bedrift
  Hå kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  4360, VARHAUG

  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4846755
 • Se her for andre jobber fra Hå kommune