• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964969590
 • Antall ansatte
  2595
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Rådhusgata 8
  4360  VARHAUG

Hå kommune oppføring hos:

Hå kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Fastlege

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ein av fastlegane ved Varhaug helsesenter skal over i fulltids forskarstilling og me har difor ledig stilling som fastlege ved Varhaug helsesenter frå 01.01.22 eller etter avtale. Kommunen arbeider med å leggja til rette for ytterlegare fastlegestillingar så om du tenkjer det er aktuelt å testa ut fastlegeyrket som vikar må du gjerne søkja her og skriva d…

Helgestilling

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Langaberget er det ledige helgestillinger i ca 14-21 %. En arbeider i turnus, oppstart etter avtale med leder. Langaberget er omsorgsbolig for personer med ulikt hjelpebehov, inkludert barnebolig. Vi ønsker å tilrettelegge for en meningsfull hverdag ut fra den enkeltes forutsetninger. Arbeidsoppgaver: Yte nødvendig helsehjelp Bistå bruke…

Barne- og ungdomsarbeider/miljøterapeut

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bø skule har ledig et 85 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider og 2 engasjement som miljøterapeut og/eller barne- og ungdomsarbeider, hver på rundt 60-70%. Tiltredelse snarest, og ut skoleåret, derfor vil tilsetting bli gjort fortløpende. Arbeidsoppgavene i vikariatet vil være knyttet til barn individuelt og noe i gruppe/klasse, samt arbeid i SFO. Arbe…

Pedagogisk, psykologisk rådgjevar/logoped

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig ei fast 100 % stilling frå 1.11.2022 der vi ønskjer å tilsette ein pedagogisk psykologisk rådgjevar. PPT driv aktivt utadretta arbeid i barnehagar og skular. Fagmiljøet ved PPT er godt. PPT har 13 fagstillingar som er fordelt på 15 personar. Vi held til i naturskjønne omgjevnadar i gode lokaler på Vigre. Vi søkjer ein person som - er sama…

Barne- og ungdomsarbeider

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Motlandsmarka barnehage har ledig en 60 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider fra 5.12.2022 til 14.7.2023, med mulighet for å starte tidligere. Er du god til å lytte og se hva barn trenger? Er du god til å leke og trøste? Klarer du å se både enkeltbarnet og barnegruppas behov? Da kan du være den vi ser etter. Vi søker - en autoritativ voksen som se…

Helsefagarbeider natt

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Ævestvollmarka omsorgsbolig på Varhaug er det ledig fast stilling som nattevakt på 44,4%. Stillingen har arbeid hver fjerde helg. Ævestvollmarka består av 5 leiligheter og en barnebolig og har beboere med forskjellige hjelpebehov. I tillegg til å yte bistand til daglige gjøremål, har personalgruppen fokus på at beboerne skal ha en meiningsfylt fritid g…

Miljøterapeut

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Ævestvollmarka omsorgsbolig på Varhaug, er det ledig fast stilling som vernepleier/sykepleier på 76,5 %. Ævestvollmarka består av 5 leiligheter og en barnebolig. Ved Ævestvollmarka omsorgsboliger på Varhaug bor beboere med forskjellige hjelpebehov. I tillegg til å yte bistand til daglige gjøremål, har personalgruppen fokus på at beboerne skal ha en me…

Ergoterapeut

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Innafor tenesteområdet helse og sosial, ved fysioterapi-/ergoterapiavdelinga, er følgjande stilling ledig: Vikariat 30% stilling for ergoterapeut med tiltredelse snarast mogleg og fram t.o.m. 17.11.22. Ergoterapeutstillinga er organisert under fysio- og ergoterapiavdelinga og er hovedsakeleg retta mot barn. Arbeidsoppgaver Vurdering og kartlegging…

Nattevakt

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Langaberget søker vi etter ringevikarer på natt som kan stille opp ved behov.  Langaberget er omsorgsbolig for personer med ulikt hjelpebehov. Vi ønsker å tilrettelegge for en meningsfull hverdag ut fra den enkeltes forutsetninger. Arbeidsoppgaver: Yte nødvendig helsehjelp Bistå brukeren Miljøarbeid i avdelingen Kvalifikasjoner …

Helgestilling

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Innafor tenesteområdet helse og sosial, heimetenesta Nærbø, er det ledig helgestilling. Arbeidet er kvar 3. helg, med kombinasjon av dag og aftenvakter. Kvalifikasjoner Me søker deg som: er sjukepleiar, helsefagarbeider, student og assistent har førerkort klasse B har gode norskkunnkaper, både munnleg og skriftleg kan arbeide sjølvsten…

Helgestilling

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet helse og sosial har, i avdeling for psykisk helse og rusvern, Hybelhuset, ledig fast stilling 14,32 %. Turnusen er dag/aften med arbeid hver 3. helg. Hybelhuset består av 14 utleieboliger. På Hybelhuset er vi glad i mennesker, og har tro på at mennesker kan leve meningsfylte og tilfredsstillende liv, i tillegg til å leve med alvorlig psyk…

Sjukepleiar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Totalt 100 % stilling ledig vikariat på Hå helsesenter Nærbø/Hå legevakt ( fre/lør/søn kvar tredje helg ) for sjukepleiar frå 15.12.22 og ut august 2024. Det er mogleg å søkja deler av stillinga men det er ei føresetnad at heile stillinga blir besatt. Det er lyst ut vikariat ved Hå legevakt som inkluderer helgestilling og det er mogleg å sjå på kombinasjonar…

Støttekontakt

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tenesteområdet Helse og sosial har bruk for engasjerte personer til ulike støttekontaktoppdrag. Gjennom felles opplevingar og aktivitetar hjelpar støttekontakten med å gi gode opplevelser og meningsfulle hverdager til personer med bistandsbehov. Det søkes etter støttekontakt til fleire brukere med ulike bistandsbehov i aldersgruppen 35 – 45 år. 2 d…

Sykepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hå Sjukeheim, 1. etg., er det ledig 100 % stilling som sykepleier. Stillingen innebærer et utvidet ansvar, L-funksjon, på avdelingen. Arbeidstid er dagtid i ukedager og tredje hver helg dag/aften. Vi i 1. etg. er glade i mennesker, vi er nytenkende og liker å ta utfordringer på strak arm. Vi ser andres muligheter. Og vi har fokus på ressurser i ste…

Sykepleier / vernepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Tjenesteområdet helse og sosial har, i avdeling for psykisk helse og rusvern, Vinkelbygget, ledig 100 fast stillling, inkludert arbeidshelg hver 3. uke. Vinkelbygget består av 16 leiligheter. 12 av disse er institusjonsplasser, inkludert to leiligheter som er forbeholdt korttidsopphold. I tredje etasje er det 4 er kommunale utleieleiligheter. Beboerne ved…

Kontaktlærer

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Motland skule har ledig et 80 - 100% vikariat som kontaktlærer på 5. trinn fra 1.12.2022 og ut skuleåret. Motland skule er en 1-7 skole, og har i dag 370 elever og 50 ansatte. Me ligg sentralt på Nærbø, med kort vei fra togstasjonen. Kvalifikasjoner - godkjent lærerutdanning eller annen relevant utdanning og erfaring - gode kommunikasjonsevner, du må beh…

Ringevikarar for skulane

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Velkommen som søkar til skulane i Hå kommune. Vi er ein del av Jærskulen og søker lærarar som vil være med på ei spanande framtid der faglag fokus, læring og utvikling i eit kollegialt fellesskap er målet Skulane i Hå trenger gode vikarar vi kan ringe til ved behov. Nokre gonger for ein dag, andre gonger for lengre engasjement. Som ringevikar vil du stå p…

Assistenter

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stokkalandsmara barnehage og Vigrestad barnehage har behov for gode assistenter som vi kan ringe ved behov. Det er også mulig at det kan bli aktuelt med engasjement med varighet fra 2 uker til 3 måneder.  Kvalifikasjoner Vi ønsker personer som ser barna, er sensitive, fleksible og lekende. Du har gjerne relevant utdanning, og god relasjonskompetanse. Du …

Assistenter barnehagene Varhaug

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Opplæring og kultur har fire barnehager på Varhaug; Gråtassen barnehage, Lensmannsgarden barnehage, Trekløveren barnehage og Varhaug Idrettsbarnehage. Vi har behov for gode assistenter som vi kan ringe ved behov. Vi er også på jakt etter noen som kan tenke seg engasjement på 2 uker og/eller 3 måneder.Som assistent på timebasis vil du stå på en liste i alle t…

Vernepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hå Sjukeheim. er det ledig 100 % stilling som vernepleier. Stillingen er for tiden i 1.etg. og er ledig for oppstart i slutten av september. Vi i 1. etg. er glade i mennesker, vi er nytenkende og liker å ta utfordringer på strak arm. Vi ser andres muligheter, og vi har fokus på ressurser i stedet for begrensninger. Vi ønsker å tilrettelegge for en mening…

Lærer

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vigrestad storskule har ledig en fast 100% stilling som lærer fra 1. januar 2022. På sikt kan kontaktlærerstilling bli aktuelt. Vi trenger deg som er en tydelig og omsorgsfull klasseleder og som vil være med å utvikle storskulen videre. Vi jobber med å implementere ny læreplan, og med å utvikle et godt skolemiljø. Personlig egnethet og relevant erfaring vil …

Vakt/omvisar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hå gamle prestegard har ledig ein 10% stilling som vakt/omvisar. Du vil være ein del av eit team som arbeidar annakvar helg (lør/søn) i turnus. Arbeidet er billettsal, publikumsinformasjon, sal frå utstillingar og bokhandel. I tillegg være vakt på skiftande utstillingar kvar måned. Vi ynskjer ein engasjert person som har kunnskap om og interesse for kunst…

Kafevert

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hå gamle prestegard har ledig en 15% stilling i kafeen. 2 helger pr. måned. Arbeidsoppgaver Assistere i tilbereding av mat, servering og rydding. Ansvar for lekerom, kaferom og uterom rundt hovedhuset / kulturkafeen på Hå gamle prestegard. Kvalifikasjoner Vi ønsker personer med utdanning, erfaring eller interesse for gode serveringssteder med egenart…

Veileder

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ser etter deg som er engasjert, analytisk, med gode kommunikasjonsevner som vil bidra aktivt med å løse NAV sitt samfunnsoppdrag, og som har fokus på å oppnå gode resultat i samarbeid med andre. Vårt oppdrag er å bidra til inkludering i arbeidslivet og samfunnet ellers. Vi skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid, sosial i…