• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964969590
 • Antall ansatte
  2595
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Rådhusgata 8
  4360  VARHAUG

Hå kommune oppføring hos:

Hå kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Barne- og ungdomsarbeider

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Askeladden barnehage ligg på Brusand i Hå kommune. Brusand er ei liten bygd med ca. 435 innbyggere. Vi er en liten barnehage som neste barnehageår har 33 barn og 9 ansatte. Vi skal med tida få nytt barnehagebygg, som er under planlegging. Barnehagen ligg rett ved fv.44, og har kort vei til strand og leikeplasser. Vi i Askeladden barnehage trenger nye koll…

Barne- og ungdomsarbeider/ fagarbeider

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Varhaug idrettsbarnehage har ledig et 100 % vikariat som barne- og ungdomsarbeider/fagarbeider fra 1.8.2024 - 11.7.2025. August 2012 åpnet Varhaug idrettsbarnehage. Vi har idrettsanlegget til Varhaug som nærmeste nabo, noe vi benytter oss mye av. På idrettsanlegget kan barna oppleve mestring, klatring, turnrom og fysisk aktivitet i en aktiv og leken hverd…

Lærar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Varhaug skule er ein skule med 502 elevar og 65 tilsette. Me er ein gjeng som løfter kvarandre og bidreg til at skulekvardagen vert best mogleg for både små og store. Skulebygningane er funksjonelle, og me er særs nøgde med biblioteket, kantina, amfiet og gode klasserom. Frå august 2024 har me ledig ein 100% fast lærarstilling på mellomtrinnet. Kontaktlær…

Lærer

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger en lærer omgående frem til sommerferien. Stillingen er på 70 - 80 %. Stillingen kan også deles opp om mulig. Vi er en ungdomsskole med 185 elever. Hos oss er eleven i sentrum, og et trygt og godt skolemiljø er det vi prioriterer mest. Vi har et positivt arbeidsmiljø og de ansatte jobber i team. Kvalifikasjoner - godkjent lærerutdanning ell…

Kokk

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På Hå sjukeheim ligg kjøkken, som produserer mat og middag til store delar av verksemdene i helse og velferd. Kjøkkenet vert ofte beskrive som hjarte i huset, slik er det og hjå oss. Kjøkken er kjent for å laga god mat, vera løysingsorienterte og få jobben gjort. Det er godt samarbeid i og rundt kjøkken, og me har ei svært stabil ansattgruppe. Det arbeider n…

Vernepleier / sykepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Ævestvollmarka omsorgsbolig på Varhaug er det ledig fast stilling som vernepleier / sykepleier 100 % og vikariat i 100 %. Vikariatet er fra dags dato og varer til 01.04.25.  Vi ber om at du oppgir i søknaden hvilken du søker på, eller om du søker på begge.  Ævestvollmarka består av 5 leiligheter og en barnebolig og har beboere med forskjellige hjelpeb…

Helgestilling

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I Breidengjå har vi ledige fast helgestillinger på 19,54 % stilling i turnus. Stillingen innebærer arbeid 3. hver fredag, lørdag og søndag. Breidengjå omsorgsbolig er en tilrettelagt omsorgsbolig for personer med ulike hjelpebehov. Breidengjå består av 8 leiligheter. I tillegg til å yte bistand til daglige gjøremål, har vi fokus på at brukerne skal ha en…

Helgestilling

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved hjemmetjenesten Distrikt Sør er det ledig fast helgestilling på ca. 14 % med arbeid hver 3. helg. Hjemmetjenesten Distrikt Sør gir tjenester til hjemmeboende i eget hjem fra Sirevåg til Vigrestad, og kommunal boliger ved Vigrestad bu- og velferdssenter og Olsvoll bu- og velferdssenter. Oppmøte er på Vigrestad bu- og velferdssenter der hjemmetjenesten …

Helsefagarbeider

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hå sjukeheim avd. 3A er det ledig følgende stilling som helsefagarbeider i turnus med arbeid hver tredje helg: Fast stilling 100 %. Oppstart etter avtale. Hå sjukeheim er sertifisert som livsgledesykehjem, og har fokus på å skape gode øyeblikk for våre pasienter. Dette er ei langtids avdeling for eldre pasienter, og den har 16 beboere. Vi sa…

Tegnspråklærer

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hå kommune søker en tegnspråklærer til en 50 - 100 % stilling med arbeidssted Varhaug ungdomsskule. Tiltredelse så snart som mulig. Vi er en ungdomsskole med 185 elever. Hos oss er eleven i sentrum, og et trygt og godt skolemiljø er det vi prioriterer mest. Vi har et positivt arbeidsmiljø og de ansatte jobber i team. Arbeidsoppgaver - Undervisning etter …

Kafevert

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søkjer to kafévertar i 15 % stilling, med arbeidstid annakvar helg, samt moglegheit for ekstravakter. Kafeen på Hå gamle prestegard er ein kulturkafé med fokus på sunne og lokale råvarer. Eit kafèbesøk på Hå gamle prestegard er ikkje berre ei smakssanseleg oppleving. Det er òg ei tidsreise og ei kunst og kulturoppleving. Kaféen, som ligg i hovudhuset p…

Vert/omvisar Obrestad fyr

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hå gamle prestegard har ledig ei 8 % stilling som vert og omvisar ved Obrestad fyr sommaren 2024. Om stillinga Me ser etter ein kulturinteressert, positiv og utadvendt medarbeidar som kan vera vert og omvisar på Obrestad fyr. Stillinga kan òg omfatta somme vakter ved Hå gamle prestegard. Her er du den første publikum møter og di rolle er difor sentral f…

Leiar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

I enhet for funksjonshemma har me ledig 100 % stilling som leiar i Aktiviteten. Dette er eit dagtilbod for innbyggjarar med funksjonsnedsettingar. I tillegg vert det gitt andre tenester til innbyggjarar med funksjonsnedsettingar som bur heime. Leiing og oppfylging av BPA, privat avlastning og andre tenester vil bli lagd til stillinga. Enhet for funksjonsh…

Helgestilling

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Viervegen er det ledig to faste helgestillinger på 22,89 % i turnus. Stillingene innebærer arbeid hver 4. helg, vanlig vakt fredag og langvakter 12,5 timer lørdag og søndag.  Viervegen på Nærbø er en tilrettelagt bolig for fem selvstendige personer med ulike hjelpebehov. I tillegg gir Viervegen tjeneste til tre brukere som bor i boliger med timebasert…

Ringevikar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stokkalandsmarka barnehage og Askeladden barnehage trenger gode vikarer som vi kan ringe ved behov.  Attester og vitnemål Vi ber om at du laster opp attester og vitnemål, i PDF-format, sammen med søknaden din. Utenlandske vitnemål må være NOKUT-godkjent (Våre tenester (hkdir.no) og utenlandske attester oversatt til et skandinavisk språk eller engelsk. …