• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  964969590
 • Antall ansatte
  2595
 • Opprettet år
  1995
 • Adresser
  Rådhusgata 8
  4360  VARHAUG

Hå kommune oppføring hos:

Hå kommune


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ringevikar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi i Askeladden barnehage trenger vikarer. Vi søker deg som kan være vikar på timesbasis. Det kan også bli aktuelt med vikariat i lengre eller kortere perioder. Askeladden barnehage er en kommunal barnehage og ligg på Brusand i Hå kommune. Brusand er en liten bygd med ca. 435 innbyggere. Askeladden barnehage er en liten barnehage med 3 avdelinger. Barneha…

Helgestilling

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse: Ved heimetjenesten Distrikt Sør er det ledig fast helgestilling på ca 14 % med arbeid hver 3. helg. Heimetjenesten Distrikt Sør gir tjenester til hjemmeboende i eget hjem fra Sirevåg til Vigrestad, og kommunal boliger ved Vigrestad bu- og velferdssenter og Olsvoll bu- og velferdssenter. Oppmøte er på Vigrestad bu- og velferdssenter der he…

Miljøterapeut

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

ATO har ledig et 100 % vikariat som miljøterapeut (fagstilling) fra 1.11.2023 til 30.6.2024. ATO (alternativ tilpassa opplæring) holder til i svært gode og tilpassa lokaler, og er en del av Bø skule. Elever fra hele kommunen har sitt skoletilbud her, fra 1. – 10. trinn. I år har vi 14 elever og 25 ansatte. Laget vårt består av flere yrkesgrupper: pedagoge…

Helgestillinger

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hå sjukeheim, 1.etg H sjukeheim har vi ledige helge stillinger med arbeid hver tredje helg. Kvalifikasjoner helsefagarbeider med norsk autorisasjon personer i utdanningsløp som vernepleier og helsefagarbeider kan også søke. fordel å ha tidligere erfaring fra sykehjem. fordel med erfaring fra arbeid med personer med kognitiv svikt m…

Sykepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig fast stilling for sykepleier her på avdeling 3A på Hå sjukeheim. Stillingen innebærer D/A vakter i turnus med arbeid hver tredje helg. Hå kommune arbeider med å etablere heltidskultur. I den forbindelse har avdeling 3A et prøveprosjekt hvor vi skal ha fokus på heltid. Den ledige sykepleierstillingen er med hjemmel på 76,10 %, men med mulighet fo…

Logoped

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig ei fast 100 % stilling og ønskjer å tilsette ein logoped med mastergrad. Logopeden skal primært utgreia og arbeida med barn og vaksne som har kommunikasjonsvanskar, stemmevanskar, språk og talevanskar eller svelgvanskar. Anna relevant utdanning kan verta vurdert. Andre oppgåver kan bli lagt til stillingen ved behov. PPT driv aktivt utadretta …

Barne- og ungdomsarbeidar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bjorhaug barnehage har ledig ei fast 90 % stilling som barne- og ungdomsarbeidar frå 13.11.2023. Om Bjorhaug Bjorhaug barnehage starta opp mai 2009 i Gudmestadvegen 24. Barnehagen ligg sentralt til på Nærbø, har tre avdelingar og 16 tilsette. Vi søkjer Personer som er positive, samarbeidsvillige, entusiastiske og som liker å arbeide med barn i ein fa…

Barne- og ungdomsarbeidar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ogna skule søkjer barne- og ungdomsarbeidar i 80-100 % fast stilling. Skulen har 256 elevar og ca. 40 tilsette. Her er det kjekke elevar og eit godt arbeidsmiljø. Stillinga er knytta til enkeltelevar i undervisning og i SFO. Kvalifikasjonar Vi søkjer ein barne- og ungdomsarbeidar med fagbrev, men anna utdanning vert også vurdert. Søkjaren må kunne fly…

Ringevikar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søkjer ringevikar til tre barnehagar på Nærbø. Desse er: Bjorhaug barnehage , Breidablikk kulturbarnehage ogVibereiret barnehage. Arbeidsoppgaver • Trygg voksen for barna i barnehagen • Aktiviteter med barn i barnehagen • Daglege gjeremål på avdelinga Kvalifikasjonar • Erfaring frå barnehage er ein fordel • Beherske norsk både munnleg og skriftleg…

Kokk og kafévert

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du vera med på laget i ein unik kulturkafé i eit særprega landskap? Hå gamle prestegard har ledig en fast 20 % stilling som kokk og kafévert. Eit kafèbesøk på Hå gamle prestegard er ikkje berre ei smakssanseleg oppleving. Det er òg ei tidsreise og ei kunst og kulturoppleving. Kaféen, som ligg i hovudhuset på Hå gamle prestegard, er nytta til arrangeme…

SFO medarbeidar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

SFO på Varhaug skule treng vikarar og ringevikarar til SFO framover. Me søkjer engasjerte og trygge vaksne med eit brennande ønske om at elevane skal ha det gøy i SFO. Som vaksen i SFO er du med på å sørgja for eit trygt, godt og inkluderande miljø. Du tek del i aktiviteten med barn, både ute og inne. Me skal i lag med elevane bidra i eit lærande felless…

Kurator og programansvarlig

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hå gamle prestegard søker en høyt motivert kurator og programansvarlig til en fast 100 % stilling. Vi ønsker oss en medarbeider med stor interesse for samtidskunstfeltet og for formidling av kulturhistorie. Tiltredelse snarest. Som kurator og programansvarlig vil du være sentral i arbeidet med å videreutvikle Hå gamle prestegards faglige og kunstneriske innh…

Vernepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Langaberget omsorgsboliger på Ogna, er det ledig 1 fast 100% stilling som vernepleier fra 01.12.23. Oppstart etter avtale med leder. Det er seks leiligheter som er tilknyttet en personalbase med døgnbemanning. Det er en barnebolig tilknyttet denne basen, og det gis tjenester til personer som bor utenfor leilighetene. I tillegg til å yte bistand i dagl…

Sykepleier / Vernepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hå sjukeheim, Soltoppen 4. etasje, er det ledig fast stilling for sykepleier / vernepleier i 50-100 %. Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg. Vi ber om at du oppgir ønsket % i søknaden din. Soltoppen er en langtidsavdeling for eldre mennesker med sammensatt sykdomsbilde. Avdelingen har til sammen 34 beboere og ligger på toppen av Hå sjuke…

Helgestilling

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Skjeraberget avlastningsbolig er et avlastningstilbud for familier med barn og unge som har sammensatte behov. Brukergruppa er sammensatt, og er for tiden i aldersgruppa 5 - 23 år. Vi i Skjeraberget er glade i mennesker, og har et ekstra engasjement for barn/unge. Vi tilstreber å være nytenkende og å ta utfordringer på strak arm. Det er viktig å se andres mu…

Helgestillinger

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Gjegnet 3, omsorgs - og barnebolig på Vigrestad, har vi ledig faste helgestillinger som helsefagarbeider. Vi arbeider etter Hå kommune sine verdier om å løfte i lag, hvor vi er åpne, driftige og stolte. Vi søker etter personer med engasjement og gjennomføringsevne, og med et ønske om å bidra til at tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for bru…

Nattevakt

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Gjegnet 3, omsorgs - og barnebolig på Vigrestad, har vi ledig vikariat som nattevakt på 60,2 % fra 14.12.23- 01.09.25. Vi arbeider etter Hå kommune sine verdier om å løfte i lag, hvor vi er åpne, driftige og stolte. Vi søker etter personer med engasjement og gjennomføringsevne, og med et ønske om å bidra til at tjenestetilbudet skal tilrettelegges med r…

Sykepleier/Vernepleier

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hå sjukeheim 3C er det ledig vikariat i 52,82 % for sykepleier/vernepleier. Arbeid kvar tredje helg med dag og kveldsvakter. I vekedagane er det kun dagvakter.  Vikariatet er ledig fra nå og t.o.m. 16.10.24. Hå sjukeheim er sertifisert som livsgledesykehjem, og har fokus på å skape gode øyeblikk for våre pasienter. Dette er ei langtids avdeling for el…

Fastlege

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Her er den blide gjengen på Varhaug helsesenter som leitar etter ny fastlege. Kommunen treng fleire listeplasser og me er difor på jakt etter deg som er interessert i kommunal fastlegestilling i eit etablert kontor med høg fagleg standard. Det er fem fastlegar ved kontoret, ei nyleg starta men dei andre har vore her i 28, 16, 5 og 5 år. 4 av kollegaene er sp…

Helsefagarbeider

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Hå sjukeheim 3C er det ledig 100 %  vikariat for helsefagarbeider fra 10.10.23  til 15.08.24 Hå sjukeheim er sertifiseret til livsgledesykehjem, og har fokus på å skape gode øyeblikk for våre pasienter. Dette er ei langtids avdeling for eldre pasienter, og har 15 beboere. Vi satser på kompetanse og søker etter en helsefagarbeider som er positiv, selvs…

Lærar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

På Vigrestad storskule er det ledig eit 100 % lærarvikariat knytt til musikk og spesialundervisning. Stillinga kan delast opp. Stillinga er på både mellomtrinnet og ungdomstrinnet, og du kan starta nå i september om du kan. Me jobbar med å utvikla eit endå tryggare skulemiljø og med å tilpassa og variera undervisninga. Me vil gjerne ha deg med på laget. S…

Kontaktlærar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nærbø ungdomskule søker kontaktlærar på 9.trinn til ei fast 100 % stilling frå 1.11.2023, med kompetanse i kroppsøving, samfunnsfag, norsk og KRLE. Andre fag er og av interesse. Nærbø ungdomsskule er ein skule med 325 elevar og 45 tilsette. Her er det hyggelege elevar og eit veldig godt arbeidsmiljø. Skulen har ambisjonar om å utvikle elevanes dugleik på …

Tilkallingsvikar lærar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Me ønskjer å knytte til oss personar som skulane kan kontakte når dei har behov for lærarvikarar. Det vil vere oppdukkande behov for timar og dagar, men det kan og vere aktuelt med tidsavgrensa vikariat av ulik storleik. Har du har spesielle ønskjer om skular, alderstrinn og fag skriv du litt om det. Har du konkrete spørsmål til ein skule tek du kontakt m…

Kontaktlærer

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du vere med og dra lasset i lag med oss på Bø skule? Me har ledige stillingar som kontaktlærar, 100% fast og 100% vikariat, med oppstart snarast og ut skuleåret. Tilsetting vil bli gjort fortløpande. Bø skule har i dag 470 elever og rundt 90 ansatte. Her er det hyggelige elever og et trivelig arbeidsmiljø. Utviklingsområdene dette året er lesing i all…

Teiknspråklærar

Hå kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Varhaug ungdomsskule har ledig ei 50% stilling som teiknspråklærar med snarleg tiltreding. Stillinga er knytt til ein elev med vedtak heimla i opplæringslova §2-6. Vi er ein ungdomsskule med 190 elevar, men aukar stadig. Hos oss er eleven i sentrum, og vi arbeidar med å utvikla eit trygt og godt skulemiljø. Arbeidsoppgåver Følgje opp eleven si teiknsp…