Detaljer

 • Bedrift
  Vaksdal kommune
 • Søknadsfrist
  10.06.2020
 • Sted:
  Vaksdal kommune
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
  Vaksdal kommune
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2875748
 • Se her for andre jobber fra Vaksdal kommune

Vernepleiar

Det er frå snarast ledig 100 % fast stilling som vernepleier i bueining for funksjonshemma, Elvevegen. Stillinga er for tida i ordinær turnus med langvakter kvar 4.helg.

Bueining for funksjonshemma er lokalisert i Elvevegen, ca 1 km frå Dale sentrum.

Vårt mål er å gje tenestemottakarane moglegheit til å leve og bu sjølvstendig, og til å ha eit aktivt og meiningsfullt tilvære, både individuelt og i fellesskap med andre.

Personalgruppa i Elvevegen er samansatt av vernepleiarar, førskulelærarar, helsefagarbeidarar, barne- og ungdomsarbeidarar, aktivitørar, helsesekretær, pleiemedarbeidarar og assistentar. Me vil no styrke tenesta vår ytterligare med ein ny vernepleiar.

Arbeidsoppgåver

 • Fagansvar, herunder ansvar for utarbeiding/oppfølging av IP og miljøpermar
 • Faglege utfordringer innan tradisjonelt miljøarbeid, psykiatri og somatikk
 • Sikre at tenestemottakar får naudsynt hjelp og kvalitativt gode tenester i samsvar med gjeldande lovverk, vedtak og retningslinjer
 • Kontakt/møter med interne og eksterne samarbeidspartnarar
 • Vernepleiarfaglege oppgåver som medikamenthandtering
 • Rettleiing og opplæring av medarbeidarar
 • Miljøarbeid med bebuarane, praktiske gjeremål i bustad
 • Andre delegerte oppgåver frå leiar

Krav til kompetanse

 • Me søkjer primært etter offentleg godkjent vernepleiar. 
 • Er du sjukepleiar og kan vise til erfaring frå liknande arbeid kan søknaden din bli vurdert.  
 • Kjennskap til HOT kap 9.
 • Det er krav om godkjent politiattest ved tilsetjing.
 • Førarkort klasse B er eit krav
 • Det er også ein fordel med erfaring frå arbeid med personar med utviklingshemming

Personlige egenskaper

 • Open, lojal og påliteleg
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fagleg engasjement
 • Løysingsorientert, strukturert og tydeleg
 • Bidra til eit positivt arbeidsmiljø
 • Evne til etisk refleksjon

Me ynskjer ein fagleg sterk, fleksibel og engasjert person som også evnar å arbeide sjølvstendig og å stå i ulike daglege utfordringar. Gode kommunikasjonsferdigheiter er sjølvsagt. 

Personlege eigenskapar vert vektlagt, med særskilt fokus på gode samarbeidsevner, samt evne til å ta ansvar i ein travel kvardag.

Me tilbyr

 • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
 • God pensjons- og forsikringsordningar
 • Spanande og meiningsfylte oppgåver
 • Eit godt arbeidsmiljø med rause kollegaer
 • Rom for faglege og etiske refleksjonar
 • Kurs i samspelmetoden Dialog
 • Relevant kompetanseheving i form av jamleg internundervisning

Slik søkjer du Klikk på "send søknad" og følg vidare instruksjonar. Treng du hjelp, kan du venda deg til kundetorget tlf: 56 59 44 00, eller personalavdelinga tlf: 462 99 734

Søknadsfrist:

Snarast mogleg