• Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  27.10.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4115398
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Vernepleiar - 100% fast

Alver kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Kort om stillinga
Vi har ledig ein fast 100% stilling som vernepleiar i turnus ved Storhaugen bufellesskap.

Eksterne søkjarar kan signere avtale om bindingstid i 2 år mot eit eingongstillegg på kr 50.000 ved tiltrede.

Om Habiliteringstenester i Alver kommune
Habiliteringstenester i Alver kommune gjev tenester til personar med nedsett funksjonsevne. Tenestene vert gjeve som tenester i den einskilde sin heim, ved arbeids- og aktivitetssenter, og ulike former for avlastning med born/unge med omfattande behov for omsorg. Under habiliteringstenestene finn ein også støttekontaktteneste og koordinatorar for Individuell plan.

Om Storhaugen bufellesskap 
Storhaugen bufellesskap ligger sentralt til i Knarvik med gode bussforbindelser- Det er bustaden til 7 personar med ulike bistandsbehov. Storhaugen bufellesskap er eit godt sted å vere ny, og den tilsette blir teke godt imot. Arbeidsmiljøet er prega av sterkt engasjement for bebuargruppen og eit godt humør. Det er ein erfaren og kompetent personalgruppe, som består av fleire fagarbeidarar og miljøterapeutar. Målet vårt er å skape tryggleik, gje tenester av høg fagleg og etisk kvalitet, og gi personane gode opplevingar.

Arbeidsoppgåver 
Vernepleiarar ved Storhaugen bufellesskap skal delta i tenesteytinga, og vere drivarar for kvalitetsutvikling og kontinuerlig forbetring av tenestene. Dei har ansvar for oppfølging av helsetenester og miljøtiltak, samt godt samarbeid med pårørande/verje. Ei sentral oppgåve vil vere utvikling/oppdatering av mål, planar og tiltak, og opplæring og rettleiing av kollegaer.

Kompetansekrav

 • Offentleg godkjent vernepleiar
 • Erfaring med systematisk og målretta vernepleiefagleg arbeid
 • Førarkort klasse B 

Ønskt kompetanse

 • Gode datakunnskaper
 • Erfaring frå brukergruppen
 • God munnleg og skriftleg formuleringsevne
 • God fysisk og psykisk helse
 • Engasjement for faget og brukargruppa
 • Evne til empati og til å sjå den einskilde brukar
 • Evne til å prioritere i ein travel kvardag
 • Gode samarbeidsevner
 • Ein god kollega som kan bidra til godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr
Vi tilbyr arbeid i et godt tverrfagleg miljø
Ein variert arbeidskvardag med interessante faglege utfordringar
God pensjonsordning
Personleg og fagleg utvikling
Godt arbeidsmiljø
Fagleg kursing

Politiattest
I tråd med helse og- omsorgstenestelova § 5-4 vert det stillt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.  

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00. Rekrutterarar ber aldri om BankID i samband med rekrutteringsprosessen. Som jobbsøkjar må du aldri avgje sånn informasjon i samband med søknadsprosessen. Om du opplever dette, ber vi deg ta kontakt.  

 

 
 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  27.10.2021
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4115398
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune