Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Ventilasjons medarbeider

Offentlig forvaltning

Vi søker en ny medarbeider!

Arbeidsoppgavene vil bestå av drift og vedlikehold av tekniske anlegg og bygg med spesielt ansvar for VVS tekniske anlegg. I tillegg vil det være tverrfaglige og forefallende arbeidsoppgaver som seksjonen har ansvaret for. Stillingen inngår i seksjonens vakt ordning. 

DV Kongsvinger er en tverrfaglig seksjon med 7,5 stillinger med ansvar for drift og vedlikehold av Ahus Kongsvinger bestående av sykehuset, DPS, BUP og boliger. Arbeidsstedet vil være i hovedsak være Ahus Kongsvinger, men det kan også være aktuelt med arbeid på andre lokasjoner.

 

Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av drift og vedlikehold på ventilasjon og kjøle- fryseanlegg.
 • Utføre selv, eller eventuelt følge opp ekstern leverandør, på periodisk service på ventilasjon- og kjøleanlegg.
 • Innregulering av ventilasjonsanlegg, inneklima ved bruk av SD- anlegg.
 • Bidra i avdelingens ENØK arbeid.
 • Bistå driftsleder ved service og vedlikehold på SD anlegg/ automasjon.
 • Følge opp tildelte arbeids ordre i seksjonenes FDVU system. Dette vil også innebære tverrfaglige og forefallende arbeidsoppgaver som seksjonen har ansvaret for.
 • Bistå med planlegging og gjennomføring av prosjekter.
 • Inngår i teknisk vaktturnus. Det er et pågående prosjekt der avvikling av vaktordning vurderes.

Kvalifikasjoner:

 • Krav om fagbrev som rørlegger VVS, elektriker gruppe L, eller innen automasjon.
 • En fordel med erfaring fra drift, vedlikehold og inn regulering av ventilasjonsanlegg.
 • En fordel med erfaring fra automasjon.
 • En fordel med erfaring som ventilasjonstekniker.
 • En fordel med erfaring i bruk av SD- anlegg.
 • Gjerne videregående VVS teknisk utdannelse.
 • Krav om førerkort klasse B.
 • Krav til gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Personlige egenskaper:

 • Selvstendighet.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Fleksibilitet, kunne arbeide tverrfaglig.
 • Positiv, målrettet, ansvarsbevisst.
 • Gode holdninger
 • God faglige innsikt, like utfordringer.
 • God vurderingsevne.
   

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Hytter og velferdsordninger
 • Lønn etter avtale