Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Vekter - tilkallingsvikar

Offentlig forvaltning

Vektertjenesten ved Sørlandet sykehus HF Arendal har behov for tilkallingsvikarer. Den som ansettes må påregne å jobbe i sommerferien. 

Vekterne skal, i tett samarbeid med alle avdelinger på sykehuset, sørge for at den totale sikkerheten blir ivaretatt. Enheten består i dag av 16 ansatte og er døgnbemannet.

Nye medarbeidere må være innstilt på å kunne jobbe ved behov i vakter som p.t. innebærer turnusarbeid på dag/kveld/natt/helg/helligdager og ferier.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som kommer frem i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kvalifikasjoner:

 • Eksamen fra videregående skole eller tilsvarende utdanning
 • Godkjent vekterkurs
 • Erfaring fra vektertjeneste og/eller annen relevant sikkerhetsfaglig bakgrunn
 • Gode datakunnskaper vektlegges
 • Førerkort kl. B
 • God fysisk form
 • Stillingen krever uttømmende/utvidet politiattest, jfr. vaktvirksomhetsloven § 8, første ledd og i samsvar med politiregistreringsloven kapittel 7
 • Søker må være villig til kompetanseheving innen aktuelle fagområder
 • Det er ønskelig at søker har brannvernerfaring 

Personlige egenskaper:

 • I vurderingen legges det stor vekt på personlig egnethet i forhold til å være strukturert, arbeide selvstendig og ta selvstendige avgjørelser
 • Være utadvendt og trives i relasjoner med andre mennesker
 • Det legges stor vekt på serviceinnstilling i utførelsen av jobben
 • Det forventes at vekter alene skal kunne gå inn- og utvendige vaktrunder, på ulike tider av døgnet
 • Det legges stor vekt på skriftlig og muntlig fremstillingsevne 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • En arbeidsplass med høyt fokus på psykososialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass med høyt fokus på fagutvikling og kompetanseheving