Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Veilederkorps: Pedagogisk veileder for arbeid med flerspråklige elever

Drømmer du om å bli en del av teamet i veilederkorps skole på Johannes læringssenter? Da har du akkurat nå muligheten til å vise din interesse ved å søke på et årsvikariat her hos oss! Vi har nå en sjelden mulighet med en ledig stilling, da en av våre dyktige veiledere har søkt om permisjon for skoleåret 23/24.

Veilederkorpset i Stavanger har i oppgave å støtte og veilede skolene i Stavanger i spørsmål som omhandler elever med flerspråklig bakgrunn. 

Arbeidsted er Johannes læringssenter, men som veileder har du ulike oppdrag i Stavangerskolene. Veilederkorpset tilbyr kurs innen ulike tema som omhandler flerspråklige barn og unge for ledere, lærere, kontaktpersoner og ansatte i SFO. Veilederkorps skole har samarbeider med veilederkorps barnehage som har tilsvarende oppgaver på barnehagefeltet. Veilederkorps skole har i dag fire pedagogiske veiledere med ulik erfarings- og kunnskapsbakgrunn fra flerspråkligfeltet. 

Arbeidsoppgaver:

Veilede ansatte i skole og SFO i spørsmål som angår flerspråklige elever.

Støtte skolene i å kartlegge flerspråklige elevers språkferdigheter på norsk og på morsmålet.

Gi råd om tilpasset opplæring.

Følge opp elever som blir overført fra Johannes læringssenter til nærskolen.

Skape kontakt mellom nærskolen og de tospråklige lærerne på Johannes læringssenter.

Bidra til kompetanseheving for ansatte i skole og SFO gjennom ulike kurs og nettverk.

Samarbeide med kolleger i veilederkorps skole og barnehage og andre samarbeidspartnere i kommunen.

Bidra til å videreutvikle veilederkorpset sin hjemmeside og utarbeide læremateriell generelt og på enklere norsk.

Bidra til å følge opp systemstrukturer som kontaktpersonordningen, oppstartsamtaler nye i norsk 1. klassinger, overgang barnehage - skole, mfl. 

Det vil bli aktuelt med noe modellundervisning/ undervisning i stillingen.

Kvalifikasjoner:

Du har godkjent lærerutdanning og god kjennskap til skolen som arbeidsplass. Vi leter spesielt etter deg med erfaring som kontaktlærer i små- eller mellomtrinnet på barneskolen. 

Du har videreutdanning i norsk som 2. språk/ migrasjonspedagogikk/ flerkulturell pedagogikk eller tilsvarende.

Du kan med fordel ha erfaring med undervisning i særskilt norsk for minoritetsspråklige (SNO) og/ eller erfaring med undervisning av flerspråklige elever.

Du kan med fordel også ha erfaring med veiledning av lærere og opplæring innen flerspråklig arbeid med barn og unge i skolen.

Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Sertifikat for bil er en fordel.

Personlige egenskaper:

Du ønsker å utvikle deg selv og Stavangerskolen innenfor det flerspråklige området.

Du er en god formidler og liker å holde innlegg, kurs og foredrag.

Du er nøyaktig, strukturert og kreativ.

Du kan jobbe selvstendig og tar ansvar for egne oppgaver.

Du evner å tenke helhetlig, systemrettet og langsiktig.

Du kommuniserer godt med ulike mennesker og er en god nettverksbygger.

Du liker å arbeide sammen med ulike mennesker.

 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr:

Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.

Et hektisk, men trivelig flerkulturelt miljø lokalisert i Stavanger øst.

Meningsfulle arbeidsoppgaver.

Egen kantine.

Gode velferdsordninger.

Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Aktuelle stillingskoder 796100 - 796600. Lønn i henhold til utdanning og ansiennitet fra 459 100 til 698 000