Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Tønsberg kommune

Veileder til prosjektet - Sjef i eget liv

Offentlig forvaltning

100% stilling i perioden 01.10.22 - 30.09.23.

Hei!

Er du vår nye kollega som vil jobbe for å få flere ungdommer til å bli sjef i eget liv? Er du en som brenner for å bidra til at flere unge som i dag lever i utenforskap, blir økonomisk selvstendig, opplever mestring og tilhørighet? Er du den som tror at alle kan noe?
Som veileder for «Sjef i eget liv» tilhører du avdeling UNG, og i hovedsak ha arbeidsplass på DRIVhuset. Du skal jobbe etter en prosjektbeskrivelse, samt utvikle og etablere samarbeidsmodeller, metode og tiltak for kandidatene i Sjef i eget liv.

Formål med stillingen:

 • Målet er færre unge uten utdanning og arbeid i Tønsberg kommune
 • Redusere antall ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp ved å øke deres overgang til utdanning og arbeid
 • Øke ungdommer med helseutfordringer sine muligheter til utdanning og arbeid

Som veileder er du selvstendig, samtidig som du er opptatt av å være en god lagspiller og flink til å samarbeide. Du er utadvendt og ikke redd for å være i kontakt med kandidatene våre, eller arbeidsmarkedet i Tønsberg. Du må like å ha mange baller i luften, samtidig som du evner å jobbe målrettet, strukturert og systematisk. For NAV Tønsberg er det viktig å inneha et jobbmestrende perspektiv i møte med bruker og samarbeidspartnere.

 

Hovedarbeidsoppgaver

Som veileder vil sentrale arbeidsoppgaver være:

 • Ansvarlig for å starte opp og gjennomføre «Sjef i eget liv»
 • Identifisere - og drive arbeidsrettet oppfølging av deltagere i prosjektet
 • Etablere samarbeidsarenaer, avtaler og rutiner
 • Samarbeide med etablerte tiltak og andre samarbeidspartnere
 • Rapportere på mål og utvikling i henhold til prosjektplan

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig universitets- eller høyskoleutdanning. Manglende utdanning kan kompenseres med god kunnskap og relevant erfaring
 • Erfaring med veiledning fra utdanning eller arbeid
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy

Ønskede kvalifikasjoner

 • God kunnskap og relevant erfaring fra arbeidsrettet oppfølging og brukerrettet veiledning.
 • God kunnskap og kjennskap til lokalt arbeidsmarked.
 • God kunnskap om statlig og kommunale virkemidler.
 • Ønskelig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som er:

 • Resultatorientert og innovativ
 • Fremoverlent og beslutningsdyktig
 • Strukturert og kan planlegge eget arbeid
 • God relasjonsbygger og har gode samarbeidsegenskaper

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Du vil bli med i et utviklende arbeidsmiljø ved NAV Tønsberg, hvor vi er opptatt av mangfold og muligheter. Vi er ca 110 ansatte som;

 • Jobber med utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Er aktive og engasjerte kollegaer
 • Har fleksibel arbeidstid og et godt sosialt miljø
 • Har god forsikrings- og pensjonsordning (fra lønnen trekkes 2%)
 • Lønn etter gjeldende avtaler – høyskolestigen 423 500 – 523 100

NAV Tønsberg betjener kommunens ca 57 000 innbyggere. Kontoret er organisert i 7 avdelinger og har ansvar for å yte tjenester etter folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale tjenester i NAV. Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning. Vårt hovedfokus er å gi mennesker med behov for bistand mulighet til arbeid og aktivitet gjennom godt samarbeid med næringslivet. 

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost