• Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085713
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune

Veileder Ressurssenter for demens

Trondheim Kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Enhet for ergoterapitjeneste, Ressurssenter for demens, er det ledig en fast 100 prosent stilling som veileder fra 1. september 2021.

Vi søker etter en medarbeider med høgskole/universitetsutdanning som ergoterapeut, sykepleier, vernepleier eller sosionom.

Ressurssenter for demens består i dag av fire medarbeidere og er organisert under Enhet for ergoterapitjeneste. Vi har nå fått tilført ett årsverk for å styrke tjenesten.
Det pågår til enhver tid utviklingsarbeid i kommunen. Enheten samarbeider med tre andre enheter, Dagrehabiliteringen/mestringshuset Olavsgården, Enhet for fysioterapitjeneste og Enhet for psykisk helse og rus, om samordning, organisering og utvikling av lærings- og mestringsvirksomheten i kommunen. (Politisk bestilling - prosjekt 2018 - 2021).

Det er nylig besluttet at det opprettes en ny enhet for Læring- og mestring bestående av deler av disse enhetene, blant annet Ressurssenter for demens fra 1. januar 2022.

Medarbeiderne ved  Ressurssenteret vil fremover bli en del av dette samlede utviklingsområdet, men har fortsatt sin hovedvekt på målgruppen personer med demenssykdom, deres pårørende og helsepersonell som gir tjenester til denne målgruppen.

Fremover ønskes en videreutvikling av samordning og samskaping av tiltak mellom de virksomhetene som vil inngå i den nye enheten og andre aktører som brukere av tjenestene, brukerorganisasjoner, frivillige og andre fagmiljø i og utenfor kommunen.

Medarbeiderne i Ressurssenter for demens skal være med på å drive og utvikle helsefremmende og forebyggende tilbud rettet primært mot målgruppen demenssyke, men også andre målgrupper ut fra behov, kompetanse og ressurser totalt i den nye enheten.

Arbeidsoppgaver:

Ressurssenterets kjerneoppgaver :
Informasjon, råd og veiledning til personer med demenssykdom og deres pårørende. Opplæring og veiledning av kommunalt ansatte. Vi har fokus på veiledning og opplæring av hjemmetjenestene som en del av kommunens satsning på hverdagsmestring. Senteret har ansvar for koordinering, drift og  deltakelse i kompetansegruppen for utfordrende atferd demenssyke, med kompetanseheving og veiledning av ansatte i Helse- og velferdssenter og vurdering av inntak på forsterket skjermet enhet.
Delta i utviklingsarbeid og samarbeid med frivillige, interne og eksterne fagmiljøer om videreutvikling  av tjenestetilbudet til personer med demenssykdommer og mål om et demensvennlig samfunn.

Arbeidsoppgaver:

 • Lavterskel informasjon, konsultasjon for personer med demens og deres pårørende om hvordan håndtere hverdagen på en best mulig måte for alle parter, og gi informasjon om aktuelle tiltak
 • Pårørendeskole og samtalegrupper for pårørende 
 • Brukerskole og samtalegrupper for personer med kognitive vansker, demens
 • Kurs, veiledning og støtte til ansatte i kommunale tjenester
 • Undervisning, temadager i samarbeid med andre instanser

Samarbeidspartnere
Senteret samarbeider tett med andre tjenester i Trondheim kommune, med frivillige, brukerorganisasjoner, med St. Olavs hospital, Geriatrisk avdeling og avdeling for alderspsykiatri, Demensforeningen i Trondheim, NTNU, Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, fastleger med mer.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- og eller/sosialfaglig utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Ønske om videreutdanning etter bachelorgrad innen demens, rehabilitering eller andre relevante utdanninger for oppgavene tillagt stillingen
 • Kompetanse om demenssykdom og bruk av kunnskapsbasert praksis jfr. relevante metoder og tiltak for personer med demens og deres pårørende
 • Ha god kjennskap til personsentrert omsorg og de ulike verktøyene
 • Veilednings- og relasjonskompetanse og praksis fra veiledning og opplæring 
 • God kjennskap til kommunal Helse- og velferdstjeneste
 • Erfaring fra samarbeid med brukerorganisasjoner og frivillige organisasjoner
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Kunnskap om og erfaringer med støtteordninger/økonomi
 • Kunnskap om aktuelt lovverk
 • Erfaring og kompetanse innenfor lærings- og mestringstilbud med utgangspunkt i helsepedagogikk

Personlige egenskaper:

Trondheim kommune arbeider etter verdiene åpen, modig og kompetent. Vi ønsker oss en engasjert medarbeider som:

 • har interesse for utviklingsarbeid, nytenkende og trygg på sin kompetanse
 • har gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig
 • har gode evner til å samarbeide og bygge relasjoner
 • er systematisk, målrettet og strukturert
 • jobber godt i team og selvstendig
 • tar ansvar og er fleksibel

Vi tilbyr:

 • Muligheter til å være med å utvikle en ny enhet
 • Muligheter til å utvikle moderne og framtidsrettede tjenester innen læring og mestring
 • Muligheter til å påvirke innholdet i stillingen
 • Muligheter til å bidra i et innovativt samarbeid med utdanningsinstitusjoner (Universitetskommune)  og andre samarbeidspartnere
 • En tjeneste med fokus på fag- og kompetanseutvikling med innbyggeren i sentrum
 • Et bredt tverrfaglig kompetansemiljø i en storkommune
 • Pr. tiden arbeidslokaler i sentrum, fylkeshuset sammen med Infosenteret for seniorer og tilgang til bruk av flotte, tilrettelagte lokaler i Arena helse i Granåsen og Olavsgården 
 • Lønn etter sentrale og Trondheim kommunes lokale avtaler jfr. fagstigen for den faggruppe som ansettes
 • Fleksibel arbeidstid

Mer om Enhet for ergoterapitjeneste og Ressurssenter for demens  www.trondheim.kommune.no

 
 • Bedrift
  Trondheim Kommune
 • Søknadsfrist
  22.09.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4085713
 • Se her for andre jobber fra Trondheim Kommune