• Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  21.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4814852
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 13.10.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rauma kommune

Veileder/programrådgiver 100% stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Stillingstype
Flyktningetjenesten har ledig engasjement som veileder/programrådgiver i 100% stilling. Periode: 12.12.22 – 31.12.23 med mulighet for forlengelse.
Arbeidssted: Flyktningetjenesten på Rådhuset og ved Rauma Voksenopplæring. Arbeidstid: 37,5 timer på dagtid

Beskrivelse av arbeidssted
Stillingen skal ivareta oppgaver med bosetting og kvalifisering. Fysisk plassering vil være i flyktningetjenesten i tjenesteområdet Helse og Velferd. Nærmeste leder er avdelingsleder i Flyktningetjenesten.  I denne tjenesten er det en veileder i tillegg til avdelingsleder. I Voksenopplæringa jobber det en avdelingsleder, fire lærere og en programrådgiver. 

Om stillingen
Rauma kommune har avtale med IMDI om bosetting av 45 flyktninger fra Ukraina i 2022. Så langt har kommunen bosatt 30 personer. Det er fortsatt høye ankomster av ukrainere til Norge og etter prognosen til UDI er antallet asylsøkere satt til 30.000 i 2023. Kommuner i Norge vil bli anmodet om bosetting neste år og Rauma planlegger å ta imot inntil 25 flyktninger. Høyt antall bosatte flyktninger medfører flere oppgaver og større ressursbehov. For å ivareta de som skal bosettes trenger vi en ny medarbeider.

Den nye medarbeideren får oppgaver knyttet til både bosetting og kvalifisering.

Bosetting - arbeidsområde/oppgaver
I etableringsfasen er informasjon og veiledning satt i system. Målet er raskest mulig å mestre dagligliv og samfunnsliv.
• Informasjon og veiledning tilknyttet det å være ny i Norge
• Forberede og klargjøre nye hjem
• Praktisk miljøarbeid i bolig
• Bistand i søknader m.m.
• Opplæring og veiledning for å bli digitale brukere i Norge
• Bruke fagprogrammet Visma FlyVo til journalføring, kontakt ut, saksbehandling mm

Kvalifisering – arbeidsområde/oppgaver
Alle bosatte mellom 18-55 år har rett til opplæring i språk og arbeids- og utdanningsrettede tema. Introduksjonsprogrammet reguleres av den nye integreringsloven og kap 6A som er gjelder for ukrainere. I samarbeid med programrådgiver skal disse oppgavene løses.
• Kartlegging og registrering av kompetanse, veiledning og oppfølging av Integreringsplan
• Følge opp deltakere på praksis, kontakt med arbeidsgiver
• Lage grunnlag for utbetaling av lønn
• Føre fravær i Visma FlyVo
• Søke om godkjenning av utenlandsk utdanning og sende dokument til oversetting
• Annen saksbehandling og veiledning 

Arbeidet er i stor grad team-arbeid på tvers av fagområder og tjenester. Flyktningetjenesten har jevnlig samarbeid med Voksenopplæring, NAV, barneskole og barnehager. Innen helse opprettes et nytt team bestående av helsestasjon, psykososialt team, lege og flyktningetjenesten. Målet er å lage gode tjenestereiser i helsetilbud og bosetting- og kvalifiseringsområdet.
Kommunen skal ha et helhetlig tjenestetilbud og være ressurs- og familieorientert. Bosatte flyktninger skal ha et forsvarlig kommunalt tjenestetilbud.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor nivå innen sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag, veiledning, psykologi, tverrkulturell forståelse, eller annen relevant fagbakgrunn
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Gode digitale ferdigheter

Relevant kunnskap og arbeidserfaring med flyktninger/innvandrere, og/eller fagbrev kan kompensere for utdanningskrav.

Ønske om 

 • God innsikt i lokalt næringsliv og erfaring i å samarbeide med lokale bedrifter
 • God systemforståelse og kjennskap til det offentlige tjenesteapparatet
 • God kunnskap om gjeldende lovverk
 • Språkkunnskap i russisk/ukrainsk

Personlige egenskaper

 • Du er interessert i andre mennesker, serviceinnstilt og utviser stor grad av åpenhet og toleranse
 • Du har evne til å sette den du skal veilede i sentrum
 • Du bidrar med motivering og tilrettelegging for læring og egenmestring
 • Du har gode samarbeidsevner, arbeider effektivt og selvstendig
 • Du trives godt som lagspiller
 • Du er stabil, løsningsorientert og fleksibel
 • God relasjonskompetanse

Som veileder i flyktningetjenesten ser vi etter en person som kan guide og formidle relevant informasjon til mennesker som har flyktet fra krig. Vi ser etter en person som er tillitsfull og bidrar til støtte og omsorg i en vanskelig livssituasjon.
Som programrådgiver ser vi etter noen som kan samarbeide godt for å gi gode utdannings- og arbeidsretta element inn i introduksjonsprogrammet. Vi ser etter en person som kan bidra til gode relasjoner og nyttige erfaringer på veien mot en utdanning, eller et arbeidsforhold.

Ansettelse
Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale ut fra kvalifikasjoner og ansiennitet. 

Søknad 
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Søkerveiledning: https://www.rauma.kommune.no/om-kommunen/ledige-stillinger/sokerveiledning/ eller personal@rauma.kommune.no. 
Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Last opp aktuelle attester og vitnemål i PDF format.

Vær oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. 

 

 • Bedrift
  Rauma kommune
 • Søknadsfrist
  21.11.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6300, ÅNDALSNES
  RAUMA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4814852
 • Se her for andre jobber fra Rauma kommune
 • Oppdatert 13.10.2022