• Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5208457
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune
Ledig stilling

Halden kommune

Veileder Nav Halden og Aremark, 100% stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Beskrivelse av arbeidssted:

NAV´s visjon er å gi mennesker muligheter. Alle våre medarbeidere skal være tydelig i møte med bruker. Vi skal være til stede og løsningsdyktig.  Vi skal møte våre brukere og medarbeidere med Åpenhet, Tillit, Respekt og Redelighet

Vi har ledig en fast stilling, og muligens noe vikariat, som veiledere ved NAV Halden – Aremark.  NAV Halden – Aremark har 85 ansatte med bred og variert utdanning- og erfaringsbakgrunn. Arbeidet ved kontoret består av å drive veiledning av mennesker med ulike behov, med tilhørende saksbehandling av ulike ytelser. Vi er en organisasjon i stadig utvikling som samarbeider bredt med andre aktører i markedet, både offentlig instanser og arbeidsgivere. Personlig utvikling, høy kompetanse og et trivelig arbeidsmiljø der vi gjør hverandre gode, er betegnende for NAV Halden – Aremark som arbeidsplass.

 

Stillingens arbeidsområder/oppgaver:

 • NAV-veilederens arbeidsoppgaver består fortrinnsvis av oppfølging og veiledning av arbeidssøkere, samt samarbeid med jobbspesialister, markedsteam og arbeidsgivere.

 • I NAV Halden Aremark jobber vi på tvers av kommunale og statlige områder, og arbeidsoppgavene vil i all hovedsak dreie seg om helhetlig oppfølging, veiledning og motivasjonsarbeid med innbyggere som trenger hjelp for å komme i arbeid og aktivitet.
 • Flere av veilederstillingene våre innebærer saksbehandling knyttet til blant annet folketrygdloven eller sosialtjenesteloven.
 • Veilederne våre gir også råd og veiledning knyttet til økonomi, bolig, og akutte kriser som oppstår.
 • En veilederstilling innebærer i tillegg utstrakt samarbeid både internt og eksternt, med andre instanser i kommunen, fastleger, tiltaksbedrifter.
 • NAV er i stadig endring og omstilling, og variasjon og endringer i arbeidsoppgaver over tid vil måtte påregnes.

 

Kvalifikasjoner og utdanning:

Må krav:

 • Minimum bachelorgrad fra universitet eller høyskole, gjerne innen, Helse og sosialfag, økonomi, pedagogikk eller juridisk fagkompetanse. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet. 

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode digitale basisferdigheter og behersker godt en arbeidshverdag på digitale plattform 

Bør krav:

 • Relevant erfaring fra kartlegging, veiledning og oppfølging mot jobb
 • Kompetanse på dagens arbeidsliv og arbeidsmarked
 • NAV erfaring er å foretrekke

 

Personlige egenskaper: 

 • Du er analytisk og tenker helhetlig

 • Du har evne til å bygge gode relasjoner
 • Du er omstillingsdyktig og har blikk for nye muligheter og løsninger
 • Du er profesjonell og har god rolleforståelse
 • Du har evne til å prioritere og jobbe systematisk

 

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde i et utviklingsorientert og passe stort NAV-kontor med et godt fagmiljø
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling i et godt arbeidsmiljø med engasjerte og inkluderende kollegaer
 • En arbeidsplass med myndiggjorte medarbeidere og aktiv medbestemmelse
 • Kompetanse og erfaring legges til grunn ved vurdering av stillingskode og lønn
 • God pensjons-, og forsikringsordning i Halden pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Alle vitnemål fra utenlandske høgskoler / universitet må være godkjent av NUKUT

 

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%. 

Lønn i hht lov og avtaleverk

 

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". 
Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.
Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

 

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

 

 • Bedrift
  Halden kommune
 • Søknadsfrist
  12.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  , Halden
  HALDEN
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5208457
 • Se her for andre jobber fra Halden kommune