Ledig stilling

Stavanger Kommune

Veileder NAV

For deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell, har NAV Madla to ledige stillinger som veileder, en fast og et vikariat.

Arbeidsoppgavene som veileder kan variere, og innebærer alt fra avklaring av den enkeltes situasjon, råd og veiledning, saksbehandling og oppfølging mot arbeid og aktivitet. Som veileder må du ha evnen til å snu deg raskt og tilpasse dialogen og oppfølgingen ut fra hver enkelt person sin situasjon, og møte de der det er behov.
Vi søker deg som tenker og tror på muligheter og arbeid. Du er opptatt av å ivareta mennesker, og våger deg inn i utfordrende samtaler. Du har et stort engasjement for NAV sitt samfunnsoppdrag, og du tåler det å stå i en jobb som krever evne til å være strukturert i en hverdag som aldri er lik. 

NAV Madla har som mål å være en spennende arbeidsplass og legger vekt på utviklingsmuligheter for den enkelte. Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver:

• Helhetlig og koordinert oppfølging og veiledning med personer i ulike livssituasjoner
• Motivere og tilrettelegge for at brukere skal komme i arbeid og aktivitet.
• Forvalte og saksbehandle i henhold til lovverk for NAV, herunder sosialtjenesteloven, forvaltningsloven,    NAV-loven, folketrygdloven, og annet aktuelt lovverk.
• Tett dialog med samarbeidspartnere, tiltaksarrangører og arbeidsgivere.
• Sammen med resten av kontoret bidra til at vi utvikler stadig bedre brukertjenester og at kontoret når      sine virksomhetsmål

NAV er i utvikling og du må være åpen for at det kan skje endringer i oppgaver og ansvarsområder.

Kvalifikasjoner:

• Fullført utdannelse på minimum bachelorgradsnivå, fortrinnsvis innen sosialfaglig retning. Andre utdanningsretninger kombinert med relevant erfaring vil også kunne       vurderes.
• Gode norskferdigheter og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
• Kunnskap om arbeidsmarkedet
• Generelt god kompetanse på IKT- og dataverktøy

Det er ønskelig at du har;
• Evner å ha overblikk og forståelse for NAV sitt virkeområde og samspill med øvrige samarbeidspartnere
• Erfaring med saksbehandling og god forståelse for hvordan gjeldende regelverk anvendes i praksis.
• Kan kommunisere med ulike mennesker på en klar og tydelig måte
• Har evne til å drive prosesser og har et ønske om å oppnå gode faglige resultater

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Dette gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

• Du er en relasjonsbygger som er opptatt av å skape tillitt hos brukere og samarbeidspartnere
• Du har pågangsmot, er positiv og har gjennomføringsevne selv i vanskelige situasjoner
• Du har evne til å ha oversikt og jobbe systematisk på egenhånd, samtidig som du samarbeider effektivt med kolleger og samarbeidspartnere. 
• Du er interessert i veiledning og kommunikasjon som fag, og er opptatt av brukermedvirkning.
• Du har stor arbeidskapasitet, er strukturert og opptatt av å jobbe mot de målene vi har satt oss.

Vi tilbyr:

• Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde og i en kommune med helhetlig satsing
• Dyktige og engasjerte kollegaer som er opptatt av høy kvalitet på tjenestene
• Store muligheter for faglig og personlig utvikling og veiledning
• En arbeidsplass i utvikling og endring
• Stillingskode:716802 - Veileder NAV
• Gode forsikrings- og pensjonsordninger
• Fleksibel arbeidstid
• Hjem jobb hjem ordning