Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Veileder NAV

NAV Madla er et kontor med ca. 50 ansatte. Avklaring og oppfølging av brukere med formål å få flere ut i arbeid og/eller aktivitet er sentrale oppgaver. Vi har fokus på arbeidsmetoder og saksflyt i den hensikt å gi mer tid til dem som trenger det mest.
NAV Madla har som mål å være en spennende arbeidsplass og legger vekt på utviklingsmuligheter for den enkelte. Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsliv.

Vi har nå ledig en midlertidig stilling som veileder i NAV med særlig ansvar for oppfølging av flyktninger.

Arbeidsoppgaver:

Sosialfaglig oppfølging av flyktninger.

Kartlegging av brukers helhetlige situasjon, veiledning og bistand til brukere.
Saksbehandle og følge opp søknader om økonomisk sosialhjelp.

Økonomisk oppfølging og rådgivning.

Boligsosialt arbeid.

Ha særlig kompetanse på oppfølging av flyktninger, og være en ressurs i arbeidet med flyktninger på kontoret. 

Kontaktperson for NAV-kontorets samarbeid med flyktningseksjonen.

Samhandle med interne og eksterne samarbeidspartnere for å oppnå en helhetlig tjeneste.

Anvende regelverk i oppfølging og saksbehandling etter aktuelle lover (Lov om sosiale tjenester i NAV, Folketrygdloven, Forvaltningsloven, Introduksjonsloven og flere)


NAV er en organisasjon i utvikling, og det må tas forbehold om endring i arbeidsoppgaver

 

Kvalifikasjoner:

Minimum treårig høyskole/universitetsutdanning innen sosialfaglig/samfunnsfaglig retning. Annen utdanningsretning kan vurderes ved særlig relevant erfaring.

Erfaring fra arbeid og oppfølging av flyktninger er ønskelig.

Erfaring med  saksbehandling og oppfølgingsarbeid er ønskelig.
God forståelse for hvordan gjeldende regelverk anvendes i praksis.
God økonomisk forståelse.
Generelt gode datakunnskaper
Vil være med å gjøre "det lille ekstra" for våre brukere.
Kan kommunisere med ulike mennesker på en klar og tydelig måte
Søkere med NAV erfaring vil bli foretrukket. 

Du må ha kjennskap til NAV's samfunnsoppdrag og ønske å jobbe i tråd med våre visjoner og verdier.

Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er fleksibel, faglig bevisst og som kan trives både med saksbehandling og oppfølgingsarbeid.
Du har interkulturell forståelse.
Du må ha evne til å ha oversikt og jobbe systematisk på egenhånd, samtidig som du må ha evne til å samarbeide effektivt med kolleger og samarbeidspartnere.

Du er serviceorientert.
Du er opptatt av å skape resultat og å nå de målene vi har satt oss.
Du er interessert i veiledning og kommunikasjon som fag, og er opptatt av brukermedvirkning.
Har evne til å planlegge og organisere egen tid.
Du kommuniserer godt med ulike mennesker.
Du er fleksibel og har lett for å omstille deg.
Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ønskelig med førerkort klasse B.

Vi tilbyr:

Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Stillingskode:716802 - Veileder NAV