Ledig stilling

Stavanger Kommune

Veileder NAV

NAV Madla er et kontor med ca. 50 ansatte. Avklaring og oppfølging av brukere med formål å få flere ut i arbeid og/eller aktivitet er sentrale oppgaver. Vi har fokus på arbeidsmetoder og saksflyt i den hensikt å gi mer tid til dem som trenger det mest.
NAV Madla har som mål å være en spennende arbeidsplass og legger vekt på utviklingsmuligheter for den enkelte. Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsliv.

Vi har nå ledig en fast stilling og et vikariat som veileder i NAV.

Arbeidsoppgaver:

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:
Være del av vårt familieteam i NAV kontoret. Ha særlig kompetanse på oppfølging av barnefamilier, og være en pådriver for barneperspektivet i NAV.
Sosialfaglig oppfølging av familier i lavinntekt.
Kartlegging av brukers helhetlige situasjon, veiledning og bistand til brukere.
Saksbehandle og følge opp søknader om økonomisk sosialhjelp.
Økonomisk oppfølging og rådgivning.
Boligsosialt arbeid.
Jobbe aktivt for å motvirke og redusere konsekvenser av å leve i vedvarende lavinntekt ved å sette inn målrettede tiltak i familien.
Samhandle med interne og eksterne samarbeidspartnere for å oppnå en helhetlig tjeneste.
Anvende regelverk i oppfølging og saksbehandling etter aktuelle lover (Lov om sosiale tjenester i NAV, Folketrygdloven, Forvaltningsloven, Introduksjonsloven og flere)


NAV er en organisasjon i utvikling, og det må tas forbehold om endring i arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

Minimum treårig høyskole/universitetsutdanning på bachelornivå innen sosialfaglig retning. Annen utdanningsretning kan vurderes ved særlig relevant erfaring.
Du må ha kjennskap til NAV's samfunnsoppdrag og ønske å jobbe i tråd med våre visjoner og verdier.
Erfaring med  saksbehandling og oppfølgingsarbeid er ønskelig.
God forståelse for hvordan gjeldende regelverk anvendes i praksis.
God økonomisk forståelse.
Generelt gode datakunnskaper
Vil være med å gjøre "det lille ekstra" for våre brukere.
Kan kommunisere med ulike mennesker på en klar og tydelig måte
Søkere med NAV erfaring vil bli foretrukket
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Du er serviceorientert
Du er opptatt av å skape resultat og å nå de målene vi har satt oss.
Du er interessert i veiledning og kommunikasjon som fag, og er opptatt av brukermedvirkning.
Har evne til å planlegge og organisere egen tid.
Du kommuniserer godt med ulike mennesker
Du er fleksibel og har lett for å omstille deg
Du har faglig og personlig styrke til å håndtere uforutsette situasjoner
Ønskelig med førerkort klasse B

Vi tilbyr:

Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstid
Et faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
Stillingskode:716802 - Veileder NAV