Detaljer


Veileder NAV

Lillestrøm er Norges niende største kommune med ca. 90.000 innbyggere og har en strategisk beliggenhet
på Nedre Romerike. NAV Lillestrøm leverer i dag tjenester til kommunens innbyggere og arbeidsgivere. Gjennom NAV sin innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

NAV Lillestrøm holder til i moderne og lyse lokaler i Lillestrøm sentrum, med umiddelbar nærhet til jernbanestasjon og bussterminal. Vi er rundt 200 medarbeidere som er organisert i team der innbyggernes behov skal være styrende for vår organisering. Å være en dynamisk organisasjon med fokus på samarbeid både internt og eksternt, der ansatte skal ha muligheter til å bygge kompetanse og ha faglig utvikling er viktig for oss.

NAV Lillestrøm har et bredt ansvarsområde som inkluderer integrering av flyktninger, økonomisk råd og veiledning og arbeidsrettet oppfølging av personer med varierende bistandsbehov. Det er viktig for oss at våre ansatte har troen på at det finnes en plass for alle i arbeidslivet, og har interesse og forståelse for dagens og fremtidens arbeidsmarked. Vi ønsker oss ansatte som får mennesker til å se ressursene, kompetansen og mulighetene sine, og som gir veiledning og oppfølging slik at de lykkes i å nå egne mål

Arbeidsoppgaver
 • Helhetlig karlegging, veiledning og oppfølging av personer og familier der målet er mestring av bolig, økonomi og arbeid
 • Arbeide tverrfaglig og ut ifra et forebyggende perspektiv med fokus på integrering og inkludering
 • Koordinere samhandlingen med aktuelle samarbeidspartnere, som kommunale samarbeidspartnere, fastleger og spesialisthelsetjenesten, arbeidsgivere, tiltaksarrangører, skole, etc.
 • Saksbehandling i henhold til aktuelt lov- og regelverk
 • Ivareta egen digital kompetanse, samt benytte nye digitale løsninger og holde seg oppdatert på den digitale utviklingen i NAV

Endringer i arbeidsoppgaver må kunne påregnes. 

Kvalifikasjoner
 • 3-årig relevant høyere utdanning på bachelornivå, særlig relevant arbeidserfaring og/eller fagbrev kan kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring med økonomisk eller arbeidsrettet veiledning og oppfølgingsarbeid
 • Oppdatert erfaring med kartlegging og inkluderingsarbeid
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gjerne erfaring med prosjektarbeid og forvaltning av lovverk
Personlige egenskaper
 • God relasjonsbygger som evner å skape tillit
 • Selvstendig, målrettet og nytenkende
 • Evne til å arbeide systematisk og planmessig
 • Analytisk og pedagogisk
 • Robust og fleksibel
 • Juridisk og etisk forståelse
 • God rolleforståelse

Personlig egnethet vil vektlegges

Vi tilbyr
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Engasjerte og inkluderende kollegaer i et godt arbeids- og fagmiljø
 • Helsefremmende og aktivitetsbasert arbeidsplass (ABW-løsning: Activity-Based-Workplace)
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Ordning med fleksibel arbeidstid
 • Sommer-/vintertid  Bedriftshelsetjeneste
 • Moderne og fremtidsrettede lokaler sentralt i Lillestrøm, rett ved togstasjonen (10 min med tog fra Oslo S)