Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Veileder/gruppeleder helg

Offentlig forvaltning

Bolig- og avlastningsavdelingen (BOA) tilbyr avlastning til mennesker med funksjonsnedsettelse. Vi gir avlastning til foreldre som har barn eller ungdom med autisme/psykisk utviklingshemming. 

Vi søker nå etter veiledere / gruppeledere til tiltaket "Innenbysgrupper" i Oslo, som innebærer avlastning fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Vi er lokalisert i en villa på området ved Aker Sykehus. Helgene skal være innholdsrike og by på gode opplevelser og nye utfordringer for brukerne. Mye av aktivitetene foregår utendørs, så du må like å være ute. Aktiviteter i basseng er mye brukt og du må kunne delta aktivt i vannet. Ansatte skal tilrettelegge for mestring/læring, som bidrar til økt selvstendighet for brukere.

Arbeidet er organisert med lange vakter en helg i måneden, det er intensivt og krevende og vi trenger aktive og fokuserte medarbeidere. Arbeidstiden innebærer enkelte  hvilende nattevakter, som i henhold til gjeldende bestemmelser avlønnes i forholdet 1:3, det vil si at avlønningsprosent per stilling er noe lavere enn stillingsprosent. Vi har 3 faste stillinger ledig, stillingsstørrelse er på ca 20,9 %.

Utlysningen vil også gjelde ved oppstått ledighet i tilsvarende stillinger innen 31.03.2023.

Vi ber om at vitnemål og attester vedlegges søknaden elektronisk.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for planlegging og forsvarlig gjennomføring av tiltaket
 • Tilrettelegge for et kreativt og kvalitativt godt innhold i avlastningshelgen
 • Arbeide aktivt med brukerne, herunder delta på aktiviteter som basseng og og friluftsaktiviteter
 • Ha dialog med ansatte og pårørende i forkant og etterkant av arbeidshelgen slik at deres ønsker og behov tas med i planleggingen og evaluering av helgen.
 • Sørge for å være faglig oppdatert og veilede øvrige ansatte
 • Skriftlig og muntlig rapportering (Gerica)
 • Noe administrativt arbeid
 • Praktiske oppgaver 
 • Det må påregnes noe kurs og møtevirksomhet utover arbeidshelgen

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med treårig helse- og sosialfaglig/pedagogisk utdanning på høyskolenivå, men dette vil vurderes opp mot søkere med god kjennskap og erfaring med brukergruppen. Søkere med fagbrev som helsefagarbeider eller annen relevant utdanning, samt personer uten utdanning kan også vurderes 
 • Relevant arbeidserfaring, fortrinnsvis innenfor omsorg for personer med autisme og psykisk utviklingshemning
 • Norskferdigheter tilsvarende nivå C1 for søkere med treårig høyere utdanning, B1 for øvrige 
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Tilfredsstillende politiattest (ikke eldre enn tre mnd) kreves før ansettelse. Attesten skal ikke vedlegges søknaden

 Det er ønskelig med erfaring fra:

 • Veiledning og ledelse av andre
 • Arbeid med brukere med utfordrende atferd, og kjennskap til kap. 9 HOL
 • Alternativ kommunikasjon som dagsplan styring, tegn-til-tale mm.  
 • Arbeid med med intensive og lange vakter
 • Kjennskap til Gerica

Personlige egenskaper:

 • Tydelig, samarbeidsorientert og med evne til å motivere og skape engasjement blant ansatte og brukere.
 • Engasjert pådriver, med fokus på å skape trygghet for brukere og ansatte
 • Legge til rette for- og bidra til hyggelige aktiviteter/opplevelser gjennom helgen
 • Trygg på deg selv, og evne til å stå i krevende situasjoner og håndtere utfordrende atferd
 • Evne til innlevelse og til å gi omsorg
 • Være strukturert, selvstendig og kunne ta raske avgjørelser
 • Være aktiv og engasjert gjennom en intensiv helg
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø med spennende arbeidsoppgaver
 • Avlønning i henhold til Oslo kommunes lønnsregulativ etter ansiennitet, forholdsmessig etter stillingens størrelse og andel hvilende vakt. Det gis tillegg for ubekvem arbeidstid. Søkere med relevant 3-årig høyskoleutdanning eller tilsvarende: lønnstrinn 27-39. Øvrige søkere lønnstrinn 24-29. 
 • Gode forsikrings- og låneordninger i Oslo Pensjonsforsikring
 • Som ansatt i Oslo kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2% av din lønn til pensjonsinnskudd