Ledig stilling

Stavanger Kommune

Veileder for profesjonelle lærende fellesskap

Motiveres du av å se andre ledere lykkes? Har du lyst til å jobbe sammen med et bredt spekter av engasjerte fagfolk i barnehagefeltet? Har du en rikholdig verktøykasse for å sette i gang kreative og engasjerte læringsprosesser? Da er kanskje du den vi søker etter.

Det er ledig 60 % vikariat som veileder for profesjonelle lærende fellesskap i region midt fra 01.09.2023 i ett år med mulighet for forlengelse. Stillingen vil være organisatorisk plassert i Stavanger kommune, stab for oppvekst og utdanning og rapporterer til avdelingsleder forvaltning.

Kommunene Sola, Stavanger, Randaberg, Kvitsøy, Strand og Hjelmeland utgjør region midt i regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling (Rekomp). I regionen finnes omtrent 180 barnehager som er i partnerskap med UiS for å styrke barnehagebasert kompetanseutvikling. Lærende nettverk er i etableringsfasen som en arena for erfaringsdeling, refleksjon og forpliktelse til videreutvikling, bygget på forskningsbasert kunnskap. De lærende nettverkene skal styrke barnehagene som et profesjonelt lærende felleskap. I dette arbeidet møter de ulike nettverkene og virksomhetene på ulike problemstillinger og behov for veiledning og faglig støtte. Stillingen som veileder for profesjonelle lærende felleskap er opprettet for å styrke dette arbeidet og støtte og veilede ledelse på alle nivå i organisasjonene. Stillingen vil svare til kompetanse- og utviklingsveileder i regionen, men vil samarbeide med ulike roller på kommune og virksomhetsnivå i tråd med oppgaver og ansvar.
I 2022 bestemte regionen seg for at lærende nettverk skal være en arena der barnehagene og PPT skal jobbe mot målene i Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og en inkluderende praksis.

Kvalifikasjoner:

Barnehagelærer eller annen treårig relevant høyere utdanning. Det er ønskelig med mastergrad.
Formell veiledningskompetanse
Erfaring som veileder og/eller prosessleder
Erfaring fra barnehagefeltet
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål
Det er en fordel å disponere bil da stillingen innebærer noe lokal reisevirksomhet

Personlige egenskaper:

Du er aktiv og tilstedeværende
Du er nysgjerrig og åpen for ulike perspektiv
Du er strukturert og systematisk
Du skaper lett tillit og trygghet til din rolle som veileder

Vi tilbyr:

Engasjerte og støttende kollegaer
En variert arbeidshverdag
Gode utviklingsmuligheter
Stillingskode som 853000 rådgiver og lønn etter avtale
Arbeidsplass i Herbarium