Ledig stilling

Elverum kommune

Veileder

Offentlig forvaltning

Elverum kommune forbereder seg på å ta imot 100 nye flyktninger i 2023 som følge av blant annet krigen i Ukraina.
I den forbindelse søker vi etter fagpersoner som kan hjelpe oss å ivareta flyktningene som kommer hit på best mulig måte. 

Vi søker veileder i sosialavdelingen som i dag består av 16 medarbeidere. Hovedarbeidsoppgaver for stillingen er råd og veiledning etter sosialtjenesteloven,
samt saksbehandling av sosialhjelp. 

NAV Elverum har ansvar for statlige og kommunale oppgaver innen Arbeids- og velferdsforvaltningens tjenester til Elverum kommunes ca. 21.400 innbyggere. Som arbeidstager i NAV Elverum kan du, ved å bidra med din kompetanse, bli en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kolleger.
NAV Elverum er organisert i tre avdelinger. Avdelingene jobber tverrfaglig med alle kommunale og statlige oppgaver.

Organisasjonskulturen er preget av åpenhet, trygghet og mangfold, og vi arbeider for at både ledere og medarbeidere skal få brukt sin kompetanse, kreativitet og engasjement i en viktig og meningsfull arbeidshverdag. Det er høyt under taket hos oss og nye ideer blir positivt mottatt, vurdert og behandlet på en konstruktiv måte.


Kvalifikasjoner:

Følgende kvalifikasjoner kreves:

 •  Minimum 3- årig høyskole, fortrinnsvis bachelor i sosialt arbeid. Bachelor innen helse og sosialfag, eller pedagogisk utdanning kan også komme i betraktning
 •  Særskilt relevant arbeidserfaring kan kompensere for noe av utdanningskravet
 •  Erfaring i bruk av IKT som arbeidsverktøy, samt god evne til å raskt sette seg inn i nye datasystemer
 •  Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig norsk

Det er ønskelig med: 

 •  Erfaring fra veiledning og oppfølging av brukere
 •  Forvaltningspraksis og lovanvendelse
 •  Erfaring fra arbeid i NAV
 •  Erfaring fra arbeid med mennesker med minoritetsbakgrunn

Personlige egenskaper:

 • Evnen til å motivere og skape gode relasjoner
 • Evnen til å se muligheter og ha gode samarbeidsevner
 •  Evnen til å være en initiativtaker
 •  Evnen til å jobbe målrettet, nøyaktig og effektivt
 •  Evnen til å vise faglig engasjement og dele kunnskap
 • Positiv innstilling og gode serviceholdninger

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Kompetente medarbeidere i et inkluderende og faglig engasjert arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler
 • Fleksibel arbeidstid
 • Offentlig pensjonsordning