Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Trondheim Kommune

Veileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

NAV Lerkendal har ledig to faste 100 prosent stillinger som veileder. Stillingene er for tiden tillagt Sosialfaglig avdeling. 

NAV Lerkendal er ett av to NAV-kontor i Trondheim og har ca. 210 årsverk med statlige og kommunalt ansatte. NAV sine overordnede mål er å gi mennesker mulighet til arbeid og aktivitet, og samtidig sikre rettigheter til velferdsytelser. For å nå dette målet skal vi bygge en sterk og mangfoldig organisasjon, finne bedre måter å jobbe på og utvikle nye tjenester for brukerne. Vi tilbyr meningsfylte og utfordrende oppgaver, og gode karrieremuligheter i en organisasjon med svært viktig samfunnsoppdrag. NAV har i partnerskap mellom stat og kommune etablert NAV-kontor over hele landet.

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV
 • Avklaring, kartlegging, veiledning og oppfølging av brukere i ulike livsfaser med ulike livsutfordringer. Den som får jobben vil få ansvar for en brukerportefølje, og koordineringsansvar rundt disse. 
 • Veiledning og bistand til våre brukere og samarbeidspartnere i besøkssenteret og på telefon.
 • Gi råd og veiledning i forhold til velferdsytelsene, spesielt med tanke på Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Råd og veiledning i hverdagsøkonomi
 • Gi råd og veiledning internt i kontoret i forhold til ulike fagtema
 • Boligsosialt arbeid 
 • Delta i/initiere til eksterne møter med samarbeidspartnere, helsevesen og andre

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskoleutdanning 
 • Erfaring fra saksbehandling innen offentlig forvaltning
 • God kjennskap til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en forutsetning
 • Det vil videre bli lagt vekt på veilednings- og rådgivingskompetanse. 
 • Økonomisk forståelse

Personlige egenskaper:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Må tåle å jobbe mye foran skjerm. Må kunne jobbe i åpent landskap. 
 • Erfaring fra de aktuelle arbeidsområdene, kjennskap til NAV sine mål, intensjoner og verdier vil bli vektlagt.
 • Må takle å stå i utfordrende situasjoner ad hoc og over tid
 • Brukerorientert
 • Modig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Tålmodig, empatisk, bry seg om andre!
 • Tydelig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Tåle å jobbe innenfor arbeidsfrister
 • Generelt gode datakunnskaper, og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte oppgaver i nær kontakt med brukere, næringsliv og andre samarbeidspartnere.
 • Nødvendig opplæring og veiledning
 • Et aktivt, utviklende og engasjerende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler