• Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  06.02.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4345662
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 21.01.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Rana kommune

Veileder

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med ca. 19.000 medarbeidere. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

Ved NAV Rana er det ledig:

 • 100% fast stilling som veileder, fra 01.05.2022

Ved NAV Rana jobber ca. 60 medarbeidere med å gi mennesker muligheter hver dag.

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:
• Saksbehandling primært i forhold til økonomisk sosialhjelp og oppfølging av brukere med fokus på arbeid og aktivitet
• Informasjon, veiledning og bistand til våre brukere, både individuelt og i grupper på tvers av statlige og kommunale arbeidsoppgaver i NAV
• Bruk av NAV-kontorets samlede virkemidler herunder kontakt med arbeidsgivere, tiltaksarrangører og andre samarbeidspartnere internt og eksternt
• Veiledning og oppfølging av brukere med behov for tett oppfølging over tid
• NAV er i en fortløpende endringsprosess, noe som kan innebære justering av arbeidsoppgaver underveis.

Kvalifikasjonskrav:
• Minimum 3-årig relevant og godkjent utdanning fra høyskole. Fortrinnsvis bachelor i sosialt arbeid eller annen relevant høyskoleutdanning på minimum bachelor nivå.
• Erfaring fra saksbehandling av økonomisk sosialhjelp
• Gode IKT-kunnskaper
• Gode serviceholdninger og god kommunikasjonsevne, både skriftlig og muntlig
Søker må i sin søknad dokumentere/sannsynliggjøre alle krav.

Ønskede kvalifikasjoner:
• Pågangsmot, engasjement og ønsker å gjøre en forskjell
• Fokus på resultat og løsninger
• Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt
• Evne til å arbeide selvstendig, i tillegg til å kunne arbeide i team
• Erfaring innen veilednings- og motivasjonsarbeid med evne til å veilede brukere, kolleger og samarbeidspartnere
• Interesse for og kunnskap om arbeidsmarkedet
• Erfaring fra jobb med økonomisk sosialhjelp og erfaring fra jobb i NAV vil vektlegges ved valg av aktuelle kandidater til intervju
• God samhandlingskompetanse og evne til relasjonsbygging vil bli særlig vektlagt

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Arbeidstid: Dagtid

Fortrinnsrett for interne søkere vil bli tatt hensyn til ved ansettelsen. Ved eventuelt intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Oppgi i søknaden hvis du ønsker å stå som søker på andre ledige stillinger.

To siste referanser må oppgis. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Lønnsansiennitet beregnes ut fra vitnemål og attester, som legges ved søknaden. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/videreutdanning.

Vitnemål og attester må legges ved i søknaden. Vitnemål fra utenlandske høyskoler/universiteter må være NOKUT-godkjent.

Rana kommune praktiserer mer offentlighet. I henhold til Offentlighetsloven §25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker ber om anonymitet.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til
Avdelingsleder Åse Skjelbakken, tlf.: 97 54 24 10

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Rana kommune er en åpen og inkluderende arbeidsgiver, hvor alle søkere blir vurdert likeverdig. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

NB: Det foregår for tiden svindelforsøk mot jobbsøkere i Norge. Vi ber deg huske at du som søker aldri må oppgi Bank-ID informasjon under søknadsprosessen. Vi ber deg også si fra ved eventuelle mistenkeligheter.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 06.02.2022

 

 

 • Bedrift
  Rana kommune
 • Søknadsfrist
  06.02.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Heltid
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  8622, MO I RANA
  RANA
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4345662
 • Se her for andre jobber fra Rana kommune
 • Oppdatert 21.01.2022