Veileder

Stavanger Kommune

 

Lenden skole og ressurssenter er en kommunedekkende virksomhet som består av syv team med omlag 40 faste stillinger. Familieveiledningsteamet jobber inn mot familier, mens de seks andre teamene jobber for å øke stavangerskolens kapasitet, slik at flere elever kan delta i et inkluderende læringsmiljø. Felles for teamene er at målgruppen er barn og unge som har ulike former for psykiske- og/eller sosioemosjonelle vansker. Vår visjon er: «Vi ser muligheter».

Familieveiledningsteamet tilbyr veiledning til foresatte etter vedtak fra helse og velferdskontorene. Tjenesten er hjemlet i pasient- og brukerrettighetslovens § 2-1 og i helse- og omsorgstjenestelovens § 3-2 nr. 6 bokstav a.

Vi har nå ledig en fast stilling (100 %) i familieveiledningsteamet med snarlig tiltredelse. Teamet består av fire ansatte som jobber tett sammen i team. 
Innholdet i tjenesten er foreldreveiledning med hovedfokus på samspill med barnet.

Veiledningen skal bidra til et bedre samspill i familien. I møte med foresatte og barnet/ungdommen er teamet opptatt av brukermedvirkning for å sikre god kvalitet på veiledningen. Teamet bruker verktøyet Feedback Informed Treatment (FIT). 

Målgruppen for tjenesten er foresatte med barn under 19 år, der barnet/ungdommen har en psykiatrisk diagnose og sammensatt tilleggsproblematikk.

Vi ser etter en medarbeider som har erfaring fra arbeid med foreldreveiledning og liker å jobbe systematisk og målrettet i en lærende organisasjon.
Er du en person som trives med teamsamarbeid og mener det er en viktig forutsetning for å få til et godt resultat? Da håper vi at du tar kontakt med oss.

Arbeidsoppgaver:

Veiledning  til foresatte.
Samtaler med barnet/søsken 
Teamsamarbeid 
Møter og samhandling med eksterne instanser 
Normalarbeidstiden er 7,5 timer daglig, 37,5 timer ukentlig. Noe arbeid på ettermiddag/kveld må påregnes.
Arbeidet dokumenteres i CosDoc

Kvalifikasjoner:

Minimum 3-årig høgskoleutdanning (vernepleier, sosionom, barnevernspedagog eller lignende).
Relevant videreutdanning, for eksempel i psykisk helsearbeid, foreldreveiledning eller i familieterapi og systemisk praksis
Relevant arbeidserfaring.
Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har tilfredsstillende muntlig og skriftlige norskferdigheter, minimum er språknivå tilsvarende B1. Kravet gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.
Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

Personlige egenskaper:

Engasjert, erfaren og fleksibel.
Nysgjerrig, lyttende og åpen.
Møter nye situasjoner og mennesker med ansvarlighet, tillit og respekt.
Gode relasjonelle samarbeidsferdigheter.
Er god på tverrfaglig samarbeid og trives med å jobbe både i og på tvers av team.
Faller naturlig inn i en medarbeiderkultur hvor alle bidrar og deler med hverandre.
Gode analytiske ferdigheter.
Kan jobbe metodisk, målrettet og selvstendig.
Tåler å stå i situasjoner som er konfliktfylte.
Liker utfordringer og variasjon i arbeidsoppgavene.
Gode evner til skriftlig dokumentasjon.

Vi tilbyr:

En lærende organisasjon.
Lenden skole og ressurssenter er en krevende og faglig utfordrende arbeidsplass med varierte oppgaver i et støttende miljø.
Månedlig veiledning av psykolog (BUP). 
Lønn etter ansiennitet. Stillingskode 668500 Miljøveileder med bachelor (årslønn: 423.500-523.100), eventuelt ved relevant videreutdanning 771000 Tverrfaglig spesialutdanning (årslønn: 464.100-549.100). Ved skifte av stilling internt i Stavanger kommune vil ansatte beholde sin lønn, såfremt de innehar samme stillingskode.