Detaljer


Veileder

NAV Hillevåg Hinna er et kontor med ca. 50 ansatte. Avklaring og oppfølging av brukere med formål å få flere ut i arbeid og eller aktivitet, samt sikre sosial og økonomisk trygghet er en sentrale oppgaver.

NAV Hillevåg og Hinna har som mål å være spennende arbeidsplass og legger vekt på utviklingsmuligheter for den enkelte.

Vi vektlegger et godt og inkluderende arbeidsliv.

Vi har tre ledige vikariater som veiledere i avdeling økonomisk sosialhjelp: 2 vikariater med ett års varighet og 1 vikariat til 31.08.21.

Mulighet for fast ansettelse 

Arbeidsoppgaver

 Kartlegging og motivering for deltakelse i arbeid og /eller økonomisk selvforsørgelse

Saksbehandling etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen,  herunder økonomisk sosialhjelp.

Råd og veiledning til personer med ulike utfordringer, herunder gjelds problematikk.

Bistand til å forvalte inntekter for enkeltpersoner

Deltakelse i vaktordning i publikums mottak.

Utstrakt bruk av dataverktøy.

NAV er en organisasjon i utvikling, og det må tas forbehold om endring av arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Sosialfag

Helsefag

Samfunnsfag

Bachelorgrad


Personlige egenskaper
Personlig egenhet samt erfaring fra oppfølgingsarbeid- og sosialfaglig arbeid vektlegges.
Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver vil være en fordel.
Gode datakunnskaper.
Stor grad av fleksibilitet og evne til å arbeide strukturert under press.
Vi tilbyr

Utfordrende og interessante oppgaver i et trivelig arbeidsmiljø- fleksitid og fadderordning.

Stillingskode- 716802 veileder i NAV fra   410.000-514.200  etter ansiennitet.