• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  12.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4779002
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 22.09.2022
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Bergen kommune

Vedlikeholdstekniker

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bergen kommune eier og driver Hålandsdalen leirskole i Bjørnafjorden kommune. Leirskolen har helårsdrift og mottar årlig omlag 3000 elever på leirskoleopphold i skoleåret, samt avvikler  sommerleirer for utviklings/funksjonshemmede elever i 4 - 5 uker av skolenes sommerferie. 

Leirskolen har 21 ansatte fordelt på pedagoger, kjøkken og drift. Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett (BBSI) er ansvarlig for undervisningen, mens Etat for Bygg og Eiendom (EBE) drifter og forvalter leirskolens bygninger og eiendom.  Stillingen er underlagt rektor ved leirskolen.

Leirskolen søker etter en dyktig og allsidig vedlikeholdstekniker i 100% stilling fra 1.desember 2022. Vedlikeholdstekniker er ansvarlig for drift, forvaltning og vedlikehold av bygninger, teknisk installasjoner og eiendom. Arbeidet skal skje i nært samarbeid og i team med EBE/Driftsenhet Syd hvor ca 80 ansatte forvalter, drifter og vedlikeholder bygg og eiendomsmasse i Fana; Ytrebygda og Arna. Vedlikeholdstekniker ved leirskolen skal selv og i dialog med EBE utføre og rapportere nødvendig arbeid i henhold til de rutiner som gjelder for kommunale  bygg i Bergen. Vedlikeholdstekniker skal sikre at løpende aktiviteter utføres i henhold til samarbeidsavtaler/leiekontrakter på et tilfredsstillende og forsvarlig nivå.  Driftsenhet Syd vil gi hjelp og veiledning ved behov. Kompetanseutvikling skal skje blant annet ved deltakelse på kurs arrangert av EBE for byggeteknisk personale.

Vedlikeholdstekniker skal aktivt bidra i det totale tilbudet leirskolen gir elevene året rundt. Oppgaver knyttet til undervisning kan bli aktuelt i små elevgrupper eller relatert til stell av smådyr og styrking av sikkerhet på elevenes uteaktiviteter. 

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og tilsyn av eiendommens tekniske anlegg i form av varmeanlegg, sentral driftskontroll, brannalarmanlegg, sprinkler, ventilasjon, renseanlegg og kjøl & frys
 • Generelle oppgaver på bygg og eiendom som eksempel vedlikeholdsoppgaver, montering/demontering, rengjøring av rister og ventilatorer, kosting/spyling av uteområder og annet forefallende arbeid
 • Energioppfølging og optimalisering av energiforbruk
 • Ettersyn, feilsøking og reparasjon av energikrevende tekniske anlegg
 • Oppfølging av underleverandør og oppfølging av faste serviceavtaler
 • Ajourføring av forvaltning, drift og vedlikeholds dokumentasjon
 • Oppfølging av myndighetskrav og tilrettelegging av vedlikeholds- og driftsoppgaver i henhold til eiendommens internkontrollsystem
 • Instruktøroppgaver for lærlinger

Andre driftsoppgaver:

 • Generelle driftsoppgaver som slåing av plener og snørydding
 • Tilsyn og drift av leirskolens biler og tilhengere
 • Tilsyn og vedlikehold av båter og påhengsmotorer
 • Oppfølging av leirskolens IKT-utstyr

Oppgaver knytt til elever og undervisning:

 • Deltakelse knyttet til elevenes ferdsel og sikkerhet
 • Undervisning i mindre grupper i samarbeid med leirskolens pedagogiske personale

Kvalifikasjoner:

 • Fagbrev, fortrinnsvis som byggdrifter eller fagbrev innen elektro, automasjon, elektronikk, tømrer, murer eller rørlegger
 • Teknisk fagskole innen bygg, klima, energi og miljø eller automasjon - VVS kan være en fordel
 • Sertifikat (kl. B) Klasse BE er er foretrukket
 • Byggteknisk erfaring og erfaring fra drift og vedlikehold av eiendommer er en fordel
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Erfaring med bruk av dataverktøy
 • Kjennskap til system for internkontroll, HMS og energioppfølging, samt branndokumentasjon er en fordel 
 • Minimum 5 års relevant erfaring kan kompensere for kravet om formell kompetanse 
 • Godkjent politiattest må kunne fremlegges før tiltredelse i stillingen

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team og ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Glede ved å omgås stadig nye elever og voksne
 • Ha godt humør, være tålmodig, tydelig og konsekvent
 • Trives med å være fleksibel, se muligheter og forholde seg til raske endringer
 • Løsningsorientert, serviceinnstilt, ansvarsbevisst og lojal
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariffavtale, avhengig av ansiennitet- årslønn 
 • I tillegg til tarifflønn kan det gis et kompetansetillegg og fagskoletillegg etter individuell vurdering av kompetanse
 • God pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Faglig utvikling innen drift og vedlikehold av bygg
 

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  12.10.2022
 • Ansettelsesform
  workTime.Heltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  5014, BERGEN
  BERGEN
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4779002
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
 • Oppdatert 22.09.2022