Ledig stilling

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

VDI Teknisk metodeutvikler

Offentlig forvaltning

Seksjon for Cyberanalyse ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter søker en engasjert og motivert ansatt til en nyopprettet enhet - Enhet for Teknisk innhenting og analyse. Seksjonen er plassert i avdelingen Nasjonalt Cybersikkerhetssenter (NCSC) i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.

Seksjon for cyberanalyse bidrar med teknisk og analytisk kompetanse i senterets portefølje. Dette innebærer blant annet å hente inn, analysere og vurdere data knyttet til hendelser, infrastruktur, og operasonssett for å vurdere risikobilde innen cyberdomenet. Seksjon for cyberanalyse har nylig gjennomgått en omstrukturering for å kunne absorbere vekst i ansvarsområder, leveranser og personell. I den forbindelse er seksjonen nå strukturert i to enheter; Enhet for teknisk innhenting og analyse og Enhet for flerkildeanalyse.  Vi søker nå en engasjert VDI-metodeutvikler som ønsker å være med på å oppdage og analysere dataangrep mot Norge.

Som VDI-metodeutvikler vil du jobbe med å finne aktører som ønsker å ramme norske interesser i det digitale domenet. Du skal bidra til å utvikle metoder og teknikker for å oppdage uønskede hendelser og videreutvikle teknikker for deteksjon.

Vi vil legge vekt på personlig egnethet og erfaring innen nettverksanalyse og deteksjon.

Nyutdannede som har opparbeidet seg relevant erfaring gjennom studietiden ved selvstudie, deltidsjobb o.l. oppfordres til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Analyse av alvorlige IKT-sikkerhetshendelser mot norske interesser, med hovedvekt på analyse av infrastruktur knyttet til aktører og skadevare, nettverkslogger og nettverkstrafikk
 • Sammenstilling og analyse av teknisk enkilde informasjon
 • Utarbeide tekniske analyserapporter
 • Bidra til å videreutvikle eksisterende deteksjonskapabilitet
 • Ved behov bistå med analyse for å støtte hendelseshåndtering
 • Samarbeide med relevante fagmiljø
 • Bidra til threat hunting og hypoteseutvikling for nasjonal deteksjonsevne

Kvalifikasjoner for senioringeniør

 • Relevant høyere utdannelse innen relevant fagkrets på masternivå innen ingeniørfag eller informatikk. Særlig relevant dokumentert arbeidserfaring på minimum fem år innen tekniske analyser kan oppveie for krav om mastergrad
 • Erfaring fra minst ett av enhetens fagområder innen skadevareanalyse, forensics, nettverksanalyse eller mobilanalyse
 • Øvrige kvalifikasjoner som gjelder for overingeniør

Kvalifikasjoner for overingeniør

 • Relevant høyere utdannelse innen relevant fagkrets på masternivå innen ingeniørfag eller informatikk. Særlig relevant dokumentert arbeidserfaring innen tekniske analyser kan oppveie for krav om mastergrad
 • Relevant sertifisering fra for eksempel SANS innen hendelseshåndtering, analyse, trusseletteretning eller lignende
 • Erfaring fra minst ett av enhetens fagområder; skadevareanalyse, forensicsanalyse, nettverksanalyse
 • God kunnskap om nettverksprotokoller
 • Kunnskap om trussel- og sårbarhetsbilde
 • God kunnskap om datamaskiners virkemåte

Kvalifikasjoner for avdelingsingeniør

 • Relevant høyere utdannelse innen relevant fagkrets på bachelornivå innen ingeniørfag eller informatikk
 • God kunnskap om nettverksprotokoller
 • God kunnskap om datamaskiners virkemåte

Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant teknisk sertifisering, for eksempel SANS-sertifisering
 • Erfaring med utvikling av signaturer for Snort/Suricata eller annen IDS
 • Erfaring med bruk av Splunk eller tilsvarende
 • Erfaring fra hendelseshåndtering
 • Erfaring med sårbarhetsanalyse
 • Erfaring med programmering og/eller scripting i for eksempel Python
 • Erfaring med analyse av PCAP og annen nettverkstrafikk
 • Erfaring med analyse av mobile enheter, herunder skadevare og forensics
 • Erfaring med og kunnskap om kryptering og aktuelle protokoller som benyttes i nettverkskommunikasjon

Personlige egenskaper

Vi søker en medarbeider som er strukturert, engasjert og analytisk. Videre er det viktig at den som ansettes i stillingen har meget god evne til å samarbeide og kommunisere, samt har fokus på leveringstid, kvalitet og godt medarbeiderskap.

Vi kan tilby

 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser

NSM vil frem mot 2024 samlokalisere den største delen av virksomheten i attraktive og moderne lokaler på Fornebu.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju. Testing av personlig egnethet og fagkunnskaper må påregnes.

Stilling som senioringeniør (SKO 1181), lønnes i lønnsspennet 689 100 - 839 900 (lønnstrinn 72-80) avhengig av kvalifikasjoner. Stilling som overingeniør (SKO 1087), lønnes i lønnsspennet 604 400 – 677 000 (lønnstrinn 65-71) avhengig av kvalifikasjoner. Stilling som avdelingsingeniør (SKO1085), lønnes i lønnsspennet 553 500 – 593 500 (lønnstrinn 60-64) avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres til Hemmelig/NATO Secret.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.