• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  BARDUFOSS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  BARDUFOSS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148451
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Vårt stressmestringsteam i Nord-Norge søker etter militær psykolog som har ønske om faglig utvikling!

Forsvaret

Forsvarets sanitet (FSAN) er Forsvarets sentrale sanitetsorganisasjon. FSAN skal videreutvikle sanitets- og veterinærtjenesten i Forsvaret og bidra aktivt til utviklingen av det militærmedisinske fagområdet både i NATO og i totalforsvarssammenheng. Hovedtyngden av FSANs virksomhet og administrasjon er lokalisert til Sessvollmoen i Ullensaker.

Vi søker nå etter psykolog til vårt stressmestringsteam ved Bardufoss leir. Det er lagt opp til at kandidaten skal gjennomføre spesialistutdanning innen klinisk psykologi etter ansettelse.

Ved FSAN er det nå ledig stilling som militær psykolog innen Institutt for militær psykiatri og stressmestring (IMPS) i gradsnivået Kaptein/Rittmester/Kapteinlt (OF2/SAN).

Arbeidsoppgaver:

Under veiledning av godkjent spesialist vil dine oppgaver være å utføre forebyggende, diagnostisk, behandlende og rådgivende militærpsykologisk virksomhet ovenfor (tjenestegjørende) personell før, under og etter endt tjeneste/deltagelse i internasjonal operasjoner.

Du vil primært arbeide overfor konkret avtalte avdelinger (garnisoner) i Forsvarets militære organisasjon. Du vil også utføre psykologisk utredning og vurdering med tanke på tjenestedyktighet og tjenesteplassering, utrede skader og psykisk helsetilstand, samt rådgi ledere og medisinsk ansvarlig lege eller legenemnd.

Dine ansvarsområder vil være å:

 • Gi råd og avgrenset behandling til enkeltpersoner i psykisk helsesaker
 • Gi råd og støtte til ledelse og personellansvarlige om håndtering av helsespørsmål vedrørende psykisk helse og ved personellsaker
 • Gi forebyggende oppfølging av avdelinger
 • Være en ressursperson ved krise og katastrofer, herunder være rådgiver for ledere samt støtte for annet innsatspersonell
 • Være kontaktledd opp mot sivilt psykisk helsevesen
 • Dokumentere den kliniske innsatsen i de til enhver tid etablerte dokumentasjonssystemene
 • Bidra til styrkeproduksjon
 • Bidra med forebyggende helsearbeid i form av undervisning innen relevante militærpsykologiske temaer
 • Bidra til systematisk innsamling av helsemessige opplysninger for å sikre forsvarlig seleksjon og oppfølging av personell
 • Utvikle egenkompetanse innen fagfeltet, delta i spesialistutdanning og motta intern klinisk veiledning slik at målsetning om spesialitet innen klinisk psykologi oppnås innen avtalt tid etter ansettelse 
 • Delta på øvelser i Forsvaret ved behov

 

Kvalifikasjoner:

Det kreves

 • Norsk autorisasjon som psykolog 
 • Kandidater må kunne tilfredsstille fysiske krav for stillingen (kar 3) eller kravene for nytilsetting i Forsvaret (kar 4) og MEDSEL (medisinsk skikkethet) innen tiltredelse
 • Kandidat må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret innen tiltredelse
 • Spesialitet innen klinisk psykologi. Kandidater uten spesialitet innen klinisk psykologi er forventet å gjennomføre denne etter ansettelse og innen avtalt tid
 • VA kurs. Søkere som ikke har VA kurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre kurset ved første anledning etter tiltredelse i stilling

 

Personlige egenskaper:

Følgende krav til personlige egenskaper vil vektlegges:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Evner å ha helhetsoversikt
 • Evner å ta initiativ
 • Innehar gode samarbeidsevner

 

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en virksomhet med et svært viktig samfunnsoppdrag
 • En arbeidsplass med et inkluderende arbeidsliv
 • Godt arbeidsmiljø og fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med bl.a. trening i arbeidstiden
 • Personlig og faglig utvikling
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som stillingskode 1519 som Kaptein/Kapteinløytnant/Rittmester (OF2/SAN), lønnstrinn 68 - 72, for tiden kr 626.100,- til kr 667.600,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse. Stillingen er 37,5 time per uke.

 

Vilkår og tidspunkt for tilsetting

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato (01.08.2022). Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år. Tidligere tiltredelse er ønskelig.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

Merknad! Vitnemål fra utdanning, attester fra tidligere arbeidsgivere, autorisasjon (HPR) og tjenesteuttalelser/bevis fra militær tjenestegjøring må vedlegges elektronisk ved søketidspunkt. Det må oppgis referanser. Intervju må påregnes. 

 
 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  31.10.2021
 • Sted:
  BARDUFOSS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  BARDUFOSS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4148451
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret