Våren 2021– Helsesykepleier tilkallingsvikar

Lyngdal kommune

Har du lyst til å jobbe som tilkallingsvikar ved helsestasjonen i Lyngdal kommune?

Selv om vi har et stabilt personale i er det behov for tilkallingsvikarer.
Hvis du er interessert, søk gjerne via søknadsskjemaet.
Vi søker derfor etter personer som kan være interessert i å være tilkallingsvikar, og som vi kan kontakte hvis behov oppstår.
 
Vi trenger tilkallingsvikar til:
 
Virksomhet for forebygging og livsmestring 
Virksomhet for forebygging og livsmestring yter tjenester innenfor helsefremming, forebygging, psykisk helse og rusarbeid. Kjernevirksomheten i virksomheten er å gi nødvendig helsehjelp til innbyggere og deres familie med behov for tjenester innenfor nevnte områder. Nødvendig helsehjelp er den hjelp og bistand den enkelte og deres familier trenger for å kunne leve et godt liv. Bistanden skal samtidig vektlegge at brukeren skal greie mest mulig selv slik at denne blir minst mulig avhengig av bistand fra andre.

Enheten består av 3 ulike avdelinger, Kvås bofellesskap, avdeling for barn unge og voksne og avdeling for døgntjeneste psykisk helse og rus.
 
Det er behov for tilkallingsvikarer som er utdannet helsesykepleier
 
Annen informasjon
Søknaden vil være gyldig til og med 31.07.2020. Etter den tid må en registrere ny søknad for å være søker til stilling som tilkallingsvikar neste halvår.
Stillingene lønnes i hht. gjeldende tariff i forhold til utdanning og praksis.

NB: En vil ikke motta noe svarbrev på søknaden sin, men når det er behov for flere vikarer blir søkerlisten vurdert og aktuelle søkere blir kontaktet for et intervju/ samtale. For arbeid i omsorgstjenestene må du legge frem politiattest uten anmerkninger
Vær oppmerksom på at denne søknaden er ikke til erstatning for søknader til konkrete stillinger som lyses ut. Vennligst følg med på kommunens hjemmeside under ledige stillinger, eller i avisene.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til den aktuelle enhet.