Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Vår arbeidshverdag er variert og spennende. Vår jobb er viktig for å skape et moderne forsvar. 

Vi søker allsidige ingeniører som ønsker å jobbe med prosjektleveranser, løsningsdesign og teknisk rådgivning til Forsvarets avdelinger.

Du vil inngå i et kompetent team som jobber med prosjektering, anskaffelse og forbedring av ulike kommunikasjonssystemer innenfor fagområdet nettverksteknologi og krypto. Seksjonen som søker deg består av 4 fagfelt innenfor området sikker trådløs kommunikasjon.  

I denne omgang søker vi å styrke seksjonen med tre stillinger: 

Overingeniør innenfor Kryptoteknologi. Forsvarets soldater er avhengig av bla krypto for kommunisere sikkert med egne og allierte styrker. Vi anskaffer ulike typer kryptosystemer for å gjøre dette mulig. 

Overingeniør innenfor Taktiske radionett. Forsvarets soldater er avhengig av bla sikker radiokommunikasjon for å samarbeide med egne og andre styrker i felt. Vi anskaffer systemer i samarbeid med nasjonal og internasjonal industri. 

Overingeniør innenfor Stasjonær radioinfrastruktur. Forsvaret har mange nasjonale radionett for å kommunisere med bakkestyrker, fly og fartøy innenfor sitt operasjonsområde. Disse nettene består av et stort antall radiostasjoner spredt over hele landet. Mange av disse stasjonene er store og ligger uveisomt til. Innenfor dette området er problemstillingene mange og allsidighet er spesielt ønskelig.  

Vi har samarbeid med allierte i og utenfor NATO, samt forskningsorganisasjoner og industri. Stillingene byr på mange muligheter og utfordringer. Dere vil inngå i teams hvor samarbeid og opplæring er mulig. Det er ønskelig med godt samarbeid mellom ulike teams. 

Vi har gode muligheter for karriere og kompetanseutvikling.  Vi oppfordrer nyutdannede til å søke! 

Forsvarsmateriell har sammen med Forsvaret opprettet program Mime som skal investere 
kommunikasjonsteknologi og fornye Forsvarets evner til å drive kommunikasjon og informasjonsutvikling i krise og krig. Disse stillingen er ment å understøtte blant annet dette programmet. Programmet innfører smidige modeller for prosjektgjennomføring. 

Om IKT-kapasiteter: 
Sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester er viktigere enn noen gang. I en tid med stor teknologisk utvikling er samfunnet og Forsvaret mer sårbare fordi vi er avhengig av IKT i både i operasjoner og i det daglige virke. IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med IKT- løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri. Intensjons- og tillitsbasert ledelse er sentralt for gjennomføring ved vår enhet. Det er utstrakt bruk av hjemmekontor og distriktskontor når situasjonen tillater dette. 

  

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i alle faser av investeringsprogrammer og –prosjekter 
 • Etablere og videreutvikle kommunikasjonsløsninger og tjenester 
 • Teknisk rådgivning av Forsvaret innenfor avdelingens ansvarsområde 
 • Stille tekniske krav, følge opp leverandører og kontrollere at leveranser holder avtalefestet nivå 
 • Forvalte og oppgradere allerede etablerte systemer og løsninger 

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen relevant teknologisk fagkrets 
 • Annen utdanning og/eller relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for eventuell manglende formell utdanning 
 • God kunnskap innenfor nettverksteknologi og/eller trådløse kommunikasjonsløsninger som eksempelvis radio/krypto/IKT-sikkerhet/mobiltelefoni/antenner/trådløs nettverksteknologi med mer
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne 

Ønskelig

 • Prosjekterfaring 
 • Samfunnsengasjement 
 • Erfaring fra Forsvaret eller annen god kjennskap til Forsvarets operative virksomhet 

Personlige egenskaper:

 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg 
 • Gode samarbeidsevner, men også evne til å arbeide selvstendig
 • Systematisk og strukturert
 • Evne til å se muligheter og er opptatt av leveranser

Vi tilbyr:

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Bedriftshelsetjeneste 
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse 
 • På Kolsås har du tilgang til svømmehall og andre treningsfasiliteter. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Mulighet til å søke om barnehageplass i en av Bærums beste barnehager 
 • Parkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjon 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1087 Overingeniør, lønnsspenn kroner 573 900 til 714 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

Våre ansatte kjenner seg igjen i etiske retningslinjer for statstjenesten og vil være gode ambassadører for Forsvarsmateriells kjerneverdier integritet, respekt og ansvar. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen.  
Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter