Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lyngdal kommune

Vannområdekoordinator 100% vikariat

Ledig stilling som vikar for vannområdekoordinator og vannmiljørådgiver for vannområdene Mandal-Audna, Lygna og Sira-Kvina med ansettelse i Lyngdal kommune

 

Lyngdal er en sørlandskommune som har ca. 10 800 innbyggere og rundt tusen ansatte. Geografisk strekker den nye kommunen seg ca. 80 km, fra Korshamn i sør til Sveindal i nord. Lyngdal har en sentral og strategisk beliggenhet i vestre del av Agder, og er det naturlige handelssenteret mellom Kristiansand i øst og Stavanger i vest.

For å sikre oss de beste medarbeiderne har Lyngdal kommune en aktiv og målrettet arbeidsgiverpolitikk. Vi tilbyr utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver, hyggelige kolleger og pensjonsordning for alle ansatte.

Vann er en av våre viktigste naturressurser og betyr mye for folkehelse, næringsutvikling, bosettingsmønster, reiseliv, friluftsliv og naturmangfold. Vi søker deg som er miljø- og samfunnsengasjert engasjert og interessert i å jobbe for godt vannmiljø fra fjell til kyst.

Stillingen vil være tilknyttet vår avdeling Plan og Næring, hvor du vil være en del av et fagmiljø innen bl.a kommunehelse, landbruksforvaltning, klima, miljø og kalking av vassdrag.

Stillingen er opprettet gjennom et samarbeid mellom Agder fylkeskommune og alle kommunene i de tre vannområdene. Kontorplassering er på Statens Hus i Lyngdal, men du kan også benytte kontorplass ved fagmiljøet i Konsmo eller ved Lyngdal rådhus etter behov. Vår fast ansatte vannområdekoordinator skal nå ut i foreldrepermisjon. Vi søker derfor etter vikar i stillingen.

 

OM STILLINGEN

Stillingen er et vikariat i perioden 01.5.2024 - 30.04.2025 med mulighet for forlengelse. Vikariatet er en 100% stilling.

 

I stillingen skal du koordinere vannforvaltningsarbeidet i vannområdene og være vannfaglig ressurs for både sektormyndigheter og brukerinteresser knyttet til vannområdene. Du skal bidra til at fastsatte miljømål for vannforekomstene i vannområdene oppnås i samsvar vannforskriften, vedtatt forvaltningsplan og tiltaksprogram.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Koordinerings og prosessansvarlig for å sikre helhetlig vannforvaltning
 • Bidra til at vassdragsverdier og godt vannmiljø opprettholdes og evt. gjenopprettes i tråd med vannforvaltningsplan og tiltaksplan.
 • Bidra til ivaretakelse av vannmiljø og overvannshåndtering i plansaker, byggesaker og nyanlegg.
 • Tilrettelegge for god medvirkning for lokale brukerinteresser (eks: fiske, natur- og friluftsliv, næringsinteresser og samfunnsinteresser).
 • Delta i arbeidet med gjennomføring av revisjon av forvaltningsplan, tiltaksprogram og overvakingsprogram.
 • Utvikle og følge opp aktuelle fellesprosjekt i vannområdene.
 • Samordne prosesser mellom vannområdet og vannregionen.

Deltakelse i andre aktuelle nettverksforum lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kvalifikasjoner

 

Du har høyere utdanning på master- eller bachelornivå relatert til vannøkologi/limnologi, miljøforvaltning, naturforvalting eller andre relevante fagområder

 • Det er en fordel med relevant yrkeserfaring innen fagområdene og kjennskap til klima og miljøfag og VA-teknikk
 • Det er en fordel med kjennskap til offentlig forvaltning og politiske prosesser
 • Det er en fordel med erfaring fra prosjekt- og prosess arbeid, og kommunikasjon
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Søker må beherske/ha erfaring med bruk av ulike dataprogram og verktøy, samt kunne arbeide i excel

 

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, resultatorientert og strukturert.
 • Faglig engasjert og initiativrik.
 • Du har lett for å se utviklingsmuligheter og har gjennomføringsevne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 

Personlige egnethet vil bli vektlagt.

 

Søker må disponere egen bil.

 

Vi tilbyr:

-          En spennende jobb, men varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.

-          Fleksibel arbeidstid.

-          Godt arbeidsmiljø og gode kontorfasiliteter

-          Gode pensjons og forsikringsordninger

-          Kommunale lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov og avtaleverk

 

 Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler.

 

Søknadsfrist 7.april 2024.

For ytterligere opplysninger om stillingen kan kommunalsjef Kristine Valborgland kontaktes. Mobil: 41 10 11 44. Du kan også kontakte rådgiver for bærekraftig utvikling i Agder Fylkeskommune Tanja Øverland, mobil: 948 91 486.