Ledig stilling

Gjøvik kommune

Vann og avløpssjef i Gjøvik kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse av arbeidsstedet:

Gjøvik er en universitetsby og et handels- og regionssenter ved Mjøsa. Gjøvik er idretts- og musikkbyen og er kjent for et rikt kulturtilbud.

Vann og avløp er et eget tjenesteområde innenfor Teknisk drift og omfatter den samlede drift og forvaltning innenfor vann- og avløpssektoren i Gjøvik kommune.

Vi har mange store og utfordrende oppgaver å løse innenfor sektoren. Bygging av nytt vannverk på Biri, nye rensekrav og oppgradering av renseanlegg, utskifting av vann og avløpsrør, samt deltakelse i et EU-prosjekt om overvann og klimautfordringer (TransformAr) er fremtidsløsninger vi bl.a. jobber med.

Scenen er satt med hovedplan for perioden 2020-2031 vedtatt av kommunestyret og økonomiske rammer er på plass. Tjenesteområdet Vann og avløp består totalt av 30 årsverk, og aktivitetsnivået er generelt høyt. Vi søker nå deg som er en motiverende og engasjert leder som tilfører oss enda mer handlekraft og gjennomføringsevne.

  Arbeidsoppgaver:
 • Lede og videreutvikle vann og avløpstjenestene i tråd med de krav og målsettinger som er satt til kommunal infrastruktur og samfunnssikkerhet.
 • Planlegge og gjennomføre forsvarlig drift og vedlikehold.
 • Samhandle og understøtte administrativ og politisk ledelse i deres arbeid for en ønsket og framtidsrettet vekst og utvikling.
  Kvalifikasjoner:
 • Solid ledererfaring med personalansvar.
 • Høyere utdanning innen VA/miljøfag, fortrinnsvis sivilingeniør.
 • Erfaring innen vann- og avløpsdrift.
 • Erfaring med økonomiansvar og budsjettarbeid.
   Personlige egenskaper:
 • Nysgjerrig og relasjonell.
 • Tydelig og involverende i lederskapet.
 • Systematisk og utviklingsorientert.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
  Vi kan tilby:
 • En spennende lederstilling i Gjøvik kommune.
 • Fine arbeidslokaler i nyoppusset rådhus med kantine.
 • Gode pensjonsordninger gjennom kommunal landspensjonskasse (KLP).
 • Lønn etter avtale og gode pensjons og forsikringsordninger (KLP).
Kontakt:

Atle Strande, Habberstad tlf: 90 89 20 54/e-post: atle.strande@habberstad.no

Jan Tore Karlsen, Gjøvik kommune tlf. 91191858

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.