Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Valdres vidaregåande skule - Undervisningsstilling i naturfag

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 100 % fast stilling som lærar i naturfag frå 1. august 2022.

Vi søker deg som

 • set elevens læring og trivsel i sentrum
 • er kreativ når det gjeld undervisningsmetodar og generell problemløysing
 • har god kunnskap om vurdering for læring
 • deltek aktivt i profesjonsfellesskapet
 • er oppdatert på fagfornyinga  
 • opptrer profesjonelt i møte med elevar, foreldre og andre instansar
 • bidreg i det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen

Vi tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø der fleire profesjonar jobbar saman
 • interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar 
 • lønn etter gjeldande avtaleverk

Om stillinga

 • stillinga inneber undervisning i naturfag på ulike utdanningsprogram
 • fagkombinasjonen til søkarane vil kunne bli tillagt vekt
 • i tilsettinga vil vi kunne sjå denne stillinga i samanheng med ev. andre utlyste stillingar

Arbeidsoppgåver

 • undervisning
 • elevoppfølging
 • kompetanseutvikling
 • kontaktlæraransvar vil kunne bli lagt til stillinga

Ønskde kvalifikasjonar

 • utdanning på bachelor- eller masternivå
 • undervisningskompetanse i naturfag
 • undervisningskompetanse i andre realfag vil kunne telje positivt
 • pedagogisk utdanning
 • erfaring frå undervisning i vidaregåande skule vil telje positivt
 • anna relevant erfaring  

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.