Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Valdres vidaregåande skule - Undervisningsstilling i engelsk og samfunnskunnskap

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 100% undervisningsstilling i engelsk og samfunnskunnskap fra 1. august 2024.

 

Vi søker deg som

 • set eleven i sentrum
 • er dyktig til å legge til rette for god læring for alle elevgrupper
 • meistrar mange ulike undervisningsmetodar
 • er engasjert og trygg i undervisningsfaga
 • ser på vurdering som ein integrert del av undervisninga
 • sikrar læringsprogresjon for alle elevar
 • har gode evner innan relasjonsbygging og samarbeid
 • verdset samarbeid om fag og undervisning
 • ynskjer å arbeide med ungdom
 • er utviklingsorientert
 • kan ordlegge deg godt, både skriftleg og munnleg

Vi tilbyr

 • eit hyggeleg og utviklande miljø med gode kolleager
 • ein arbeidsfellesskap som er opptatt av elevane si læring
 • felles og forpliktande profesjonsutvikling
 • fagseksjonar som er opptatt av utvikling i fag og av god undervisning
 • gode lokale
 • lønn etter gjeldande avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100% fast stilling ledig frå 01.08.2024
 • arbeidsted Leira i Valdres
 • den som blir tilsett i stillinga vil bli innplassert i stillingskode avhengig av utdanning og erfaring jf. lov og avtaleverk
 • stillinga kan sjåast i samanheng med andre utlysningar ved skulen, men det skal sendast separat søknad til kvar stilling

Arbeidsoppgaver

 • stillinga omfattar undervisning i samfunnskunnskap og engelsk på ulike nivå og ulike utdanningsprogram
 • spesialundervisning kan bli ein del av stillinga

Kvalifikasjonskrav

 • relevant pedagogisk utdanning på bachelor- eller masternivå

Ønskede kvalifikasjoner

 • IKT-kompetanse, både pedagogisk og som arbeidsredskap
 • praksis frå skole og/eller arbeidsliv
 • kunnskap om fagfornyinga og kva tyding dette har for undervisning
 • det kan vere ein fordel å ha fleire undervisningsfag

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.