Valdres vidaregåande skule - Undervisningsstilling i rettslære (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 28% vikariat i undervisningsstilling innen rettslære fra 1. september 2021

 Vi søker deg som

 • set elevens læring og trivsel i sentrum

 • er kreativ når det gjeld undervisningsmetodar og generell problemløysing

 • har god kunnskap om vurdering for læring

 • deltek aktivt i profesjonsfellesskapet

 • er oppdatert på fagfornyinga

 • opptrer profesjonelt i møte med elevar, foreldre og andre instansar

 • bidreg i det sosiale fellesskapet på arbeidsplassen

  legg alltid inn tekst her

 Vi tilbyr

 • eit godt arbeidsmiljø der fleire profesjonar jobbar saman
 • interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • lønn etter gjeldande avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninga

 Om stillingen

 • inntil 28% vikariat fra 01.09.2021-31.07.2022
 • stillinga inneber undervisning i rettslære på studiespesialisering

 Arbeidsoppgaver

 • undervisning

 • elevoppfølging

 • kompetanseheving

Kvalifikasjoner

 • utdanning på bachelor- eller masternivå

 • undervisningskompetanse i rettslære

 • erfaring frå vidaregåande skule

 • praktisk/pedagogisk utdanning

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.