Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Valdres vidaregåande skule - Elevassistent (vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 45% midlertidig stilling som elevassistent frå 1. august 2022.

Arbeidsstad er Vang barne- og ungdomsskule. 

 Vi søker deg som

 • er omsorgsfull
 • er trygg sosialt og fagleg
 • er engasjert og fleksibel
 • ser elevens behov
 • har gode samarbeidsevner
 • liker å arbeide med ungdom
 • er ein god rollemodell
 • er kreativ og løysingsorientert

 Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgåver
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldande avtaleverk
 • fylkeskommunale arbeidsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar

 Om stillingen

 • inntil 45% vikariat fra 01.08.2022 tom 31.07.2023 
 • mogeleghet for eitt års forlenging
 • arbeidsstad Vang barne- og ungdomsskule
 • arbeidsåret følgjer skuleruta og medfører lønnstrekk pga skuleferiar

 Arbeidsoppgaver

 • bistå elev med nedsett funksjonsevne
 • legge til rette for læring og utvikling
 • samarbeid med andre
 • arbeidsoppgåvene har utgangspunkt i elevens behov 

 Ønskede kvalifikasjoner

 • fagbrev innan barne-og ungdomsarbeidarfag eller anna relevant utdanning og arbeidserfaring
 • erfaring frå arbeid i skule og/ eller med ungdom er ein fordel
 • relevant arbeidserfaring vil kunne kompensere for manglande formell utdanning

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.