Detaljer


Valdres vidaregåande skule - Bibliotekar

Beskrivelse

Valdres vidaregåande skule har ledig 100% stilling som bibliotekar frå 1. november 2020. 

Vi søker deg som

 • kan formidle litteratur, film og andre medie med entusiasme og glede
 • kan bidra som bibliotekfagleg pedagogisk støtte i ulike fag og prosessar
 • har gode IKT-ferdigheiter
 • kan arbeide sjølvstendig og strukturert
 • evnar å skape gode relasjonar med elevar og tilsette
 • kommuniserer godt skriftlleg og munnleg 

Vi tilbyr

 • interessante arbeidsoppgåver i nærkontakt med elevar og lærarar
 • ein arbeidsfellesskap som er opptatt av elevane si læring
 • godt arbeidsmiljø
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordningar 

Om stillinga

 • bibliotekar er tilsett i 100 % stilling, men følgjer skuleruta og blir derfor trekt 11% i lønn
 • arbeidstid er måndag til fredag kl. 8.00-15.30 i skuleåret
 • det er ynskjeleg at bibliotekar arbeider tett med lærarar om ulike prosjekt og opplegg
 • biblioteket er ein viktig arena for læring
 • biblioteket fungerer også som sosial møtestad og arbeidsstad for elevane og kan vera arena for arrangement av ulike slag

Arbeidsoppgåver

 • vanlege bibliotekaroppgåver som utlån, registrering mm.
 • forvaltning av lærebøker 
 • samarbeid med lærarar og andre tilsette om pedagogiske opplegg mm.
 • samarbeid med instansar utanfor skulen om formidling, utvikling av biblioteket mm.
 • formidling av sakprosa, skjønnlitteratur, film og andre aktuelle medie
 • hjelpe elevar med å finne relevant fagstoff mm.
 • tilrettelegge for læring i vid forstand

Kvalifikasjonar

 • bibliotekfagleg utdanning
 • erfaring frå bibliotekarbeid
 • pedagogisk erfaring og utdanning er ynskjeleg
 • personar med annan relevant bakgrunn er også velkomne til å søke 

 Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.