Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Valdres vidaregåande skule - Avdelingsleder (vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Valdres vidaregåande skule har ledig inntil 100% årsvikariat som avdelingsleder fra 1. august 2022.

Vi søker deg som

 • er tydelig som leder og har klare visjoner for læring i fremtidens skole
 • evner å sette klart definerte mål og arbeide strategisk for å nå disse
 • er opptatt av elevenes læringsmiljø, trivsel og gjennomføring i videregående opplæring
 • har gode relasjonsferdigheter og et romslig menneskesyn
 • skaper tillit og engasjement
 • evner å fremme samarbeid internt og eksternt i skolehverdagen
 • er initiativrik, trives godt med utviklingsoppgaver og ser etter muligheter og gode løsninger

 Vi tilbyr

 • en lederstilling på en skole som er opptatt av skoleutvikling i et godt profesjonsfellesskap
 • et arbeidsfellesskap som er opptatt av elevenes læring og resultater
 • godt teamarbeid i kombinasjon med selvstendige, utfordrende og ansvarsfulle oppgaver
 • kollegaer som er opptatt av elevenes læringsmiljø, kompetanse og trivsel
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingen

 • inntil 100% vikariat fra 01.08.2022 – 31.07.2023
 • stillingen inngår i skolens lederteam
 • personal- og økonomiansvar for sin avdeling
 • stillingen har et overordnet faglig- og pedagogisk ansvar for egen avdeling
 • avdelingsansvar og faglig ansvar vurderes i sammenheng med søkers kvalifikasjoner og den samlede kompetansen som er i ledelsen
 • undervisning kan bli tillagt stillingen

 Arbeidsoppgaver

 • et felles ansvar for skolens kvalitet og resultater
 • ansvar for ett eller flere utdanningsprogram
 • et daglig ansvar for personal og elever på egen avdeling
 • ansvar for ulike aktiviteter og fellesoppgaver for skolen
 • arbeid i skoleadministrative systemer

 Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant utdanning på bachelor/masternivå
 • god faglig forståelse for den videregående skolens oppgaver og ansvar
 • lederutdanning og/eller ledererfaring
 • relevant pedagogisk erfaring og kunnskap
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig
 • undervisningskompetanse i fag på skolen

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.