• Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2021
 • Sted:
  AURE
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AURE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3905663
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune

Vaktmester 90 % fast ved hjemmetjenesten Aure

Aure kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

EKSTERN UTLYSING

90% fast stilling som vaktmester. 40% av stillingen er knyttet opp til matombringing. 

Beskrivelse
Hjemmetjenesten i Aure kommune er en avdeling med to baser, en på Gullstein (sør) og en i Aure sentrum (nord). Avdelingen yter helsehjelp i hjemmet og ligger under enhet for Omsorg. I tillegg utfører hjemmetjenesten oppgaver som praktisk bistand, matombringing, støttekontakter, fritidsassistent for voksne, trygghetsalarmer, samt formidling av hjelpemidler. Vi betjener boliger med heldøgnsbemanning på Gullstein og ved Tustna helse- og omsorgssenter. Hjemmetjenesten har nært samarbeid med leger, ergo - og fysioterapitjenesten i kommunen, og har egen vaktmesterstilling. Vi har to avdelingssykepleiere fordelt på to soner, samt merkantil ressurs.

Hjemmetjenesten er et område i vekst og stadig omstilling. Fokusområder de nærmeste årene vil være rehabilitering, digitalisering, samt organisasjons- og lederutvikling.

Om stillingen

Stillingen hører til ved hjemmetjenesten. Vaktmester utfører service, reparasjoner, bestilling av deler og tilpasninger på tekniske hjelpemidler til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Utkjøring og noe rengjøring av hjelpemidler, montering av diverse utstyr bl.a. trygghetsalarmer og andre velferdsteknologiske løsninger. Noe arbeid inne på hjelpemiddellager, men mest ute hos brukere. Stillingen har ansvar for organisering av hjemmetjenestens bilpool. Ca 40% av stillingen er knyttet opp mot utkjøring av varm middag til brukere ved hjemmetjenesten nord på hverdager. Samarbeidspartnere er i hovedsak helsepersonell, NAV Hjelpemiddelsentral, leverandører og sluttbruker. Tjenesten har egen vaktmesterbil. Stillingen er ledig omgående. Stillingen kan ikke deles. 

Ønskede kvalifikasjoner
Vi søker en kvalitetsbevisst medarbeider, med gode rutiner for å holde orden og system. Evne til å samarbeide med andre, selvstendighet, kreativitet og evne til å være med å skape et godt miljø blir vektlagt.
Du må ha kunnskap, være teknisk og praktisk fortrolig med å jobbe i en digital hverdag. Det er en forutsetning at du kan bruke data/PC, og en fordel om du har kjennskap til elektronisk dokumentasjon. I Aure kommune benyttes programvaren "Gerica". Du må ha gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper. Du må ha førerkort klasse B, ønskelig med BE. 

Ønskede personlige egenskaper
Vi søker en kvalitetsbevisst og løsningsorientert person med evne til å tenke positivt samt evne til å motivere andre og skape gode relasjoner. Du må være nøyaktig og kunne arbeide selvstendig og strukturert. Det er viktig at du er praktisk og «nevenyttig», lærer ting raskt, samt at du kommuniserer lett med andre mennesker. Personlig egnethet vektlegges stor betydning. 

Lønns- og arbeidsbetingelse
Ansettelse skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk. 

Søknad sendes
Aure kommune godtar kun elektroniske søknader. (Godkjente vitnemål og attester sendes ved forespørsel eller tas med på intervju).
Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at navn på søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven § 25. 

Tilsetting skjer i h.h.t. enhver tid gjeldende lover, avtaler og regelverk.

 
 • Bedrift
  Aure kommune
 • Søknadsfrist
  25.06.2021
 • Sted:
  AURE
 • Stillingstype:
  Dag
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  MØRE OG ROMSDAL
 • Arbeidssted:
  AURE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3905663
 • Se her for andre jobber fra Aure kommune