• Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  988913898
 • Adresser
  Aurdalsvegen 9
  6690  AURE

Aure kommune

Aure kommune har vel 3.500 innbyggere og ligger nord i Møre og Romsdal på grensa til Trøndelag. Kommunen med sin flotte natur med fjell, skog, hav og skjærgård, ligger sentralt plassert som nabokommune til Kristiansund og ca 2 timers biltur til Trondheim. Vi har et allsidig næringsliv innen primær-, marin-, maritim-, olje/gass-, reiseliv- og handel/servicenæringen, et aktivt idretts- og kulturliv og gode oppvekst- og levekår for både små og store, bl.a. full barnehagedekning. For ytterligere opplysninger vises til vår hjemmeside: www.aure.kommune.no

Kommunen er organisert etter tonivåmodellen med rådmann, rådgivere i stab / fellestjenester og 6 linjeledere. Kommunen har utstrakt interkommunalt samarbeid på en rekke fagområder


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledige stillinger som pedagogiske leder i Aure kommune

Aure kommune

Offentlig forvaltning

100% fast stilling som pedagogisk leder i Aure kommune. I perioden 02.01-14.08.23 vil arbeidssted være Steinhaugen barnehage. 100 % vikariat pedagogisk leder i Steinhaugen barnehage tom 23.05.23 100 % vikariat pedagogisk leder i Steinhaugen barnehage tom 03.10.23 Stillingene er ledig for tiltredelse 02.01.23. Nærmere beskrivelse av barnehagene finn…

100% st., sykepleier/vernepleier, fast, v/Hab og demens

Aure kommune

Offentlig forvaltning

Om stillingen Ved Hab og demens, avdeling Solbakken bokollektiv er det ledig 100 % stilling, fast, som sykepleier/vernepleier. Her yter vi døgnbaserte hjemmetjenester til personer med demens. To-delt turnus med arbeid hver 6. helg. Vi søker etter en engasjert sykepleier/vernepleier som har lyst til å bidra i tjenestetilbudet som er rettet mot perso…

100% st., som vernepleier, vikariat, v/Hab og demens

Aure kommune

Offentlig forvaltning

Om stillingen Det er ledig 100 % stilling, vikariat, som vernepleier ved Hab og demens. Vi søker etter en engasjert vernepleier som har lyst til å arbeide ved teamet rundt personer med funksjonsnedsettelse. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest, og har varighet til 31.12.2023. Arbeidet består av:  * Miljøterapi.  * Medansvar for fagutvi…

57,92% st., helsefagarbeider, vikariat, v/Hab og demens

Aure kommune

Offentlig forvaltning

Om stillingen Ved Hab og demens, avdeling Solbakken bokollektiv, er det ledig 89,79% stilling, vikariat, som helsefagarbeider. Todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. Stillingen kan ikke deles. Vi trenger deg som miljøarbeider i habiliteringstjenesten. Her yter vi tjenester til personer med nedsatt …

89,79% st., fast, helsefagarbeider v/Hab og demens

Aure kommune

Offentlig forvaltning

Om stillingen Ved Hab og demens, avdeling Solbakken bokollektiv, er det ledig 89,79% stilling, vikariat, som helsefagarbeider. Todelt turnus med arbeid hver 3. helg. Stillingen er ledig for tiltredelse snarest. Stillingen kan ikke deles. Vi trenger deg som miljøarbeider i habiliteringstjenesten. Her yter vi tjenester til personer med nedsatt …

100% st., fast, kontaktperson i barneverntjenesten

Aure kommune

Offentlig forvaltning

Beskrivelse Ved barneverntjenesten i Aure kommune er det ledig 100% stilling, fast, som kontaktperson. Barneverntjenesten i Aure er organisert i enhet for Helse- og familie og er samlokalisert med helsestasjon, tjenester for psykisk helse og rus og kommunepsykolog. Tjenesten har i dag 4 årsverk. Barneverntjenesten er veldrevet med høy faglig standa…

Sykepleier 2 x 100% st., fast, ved Aure sykehjem

Aure kommune

Offentlig forvaltning

Stillinger Ved Aure sykehjem er det ledig 2 x 100% fast stilling som sykepleier. Turnus med dag og kveldsarbeid, og arbeidshelg hver tredje helg. Ledig fra 01.03.2023 Beskrivelse Aure sykehjem har to avdelinger, en korttidsavdeling og en langtidsavdeling Stillingen som utlyses vil rullere mellom disse to avdelingene. Avdelingen har nært samarbe…

75% st., helsefagarbeider, fast ved Aure sykehjem

Aure kommune

Offentlig forvaltning

Om stillingen Ved Aure sykehjem er det ledig 75% stilling, fast, som helsefagarbeider. Turnus med dag og kveldsarbeid, med arbeidshelg hver tredje helg. Stillingen er ledig fra 01.01.2023. Beskrivelse Aure sykehjem har to avdelinger, en korttidsavdeling og en langtidsavdeling Avdelingen har nært samarbeid med leger, ergo - og fysioterapitjenest…

Tilkallingsvikar ved barnehagene i Aure

Aure kommune

Offentlig forvaltning

Stillingsbeskrivelse Barnehagene i Aure har behov for tilkallingsvikarer ved sykdom ellet annet fravær. Dette kan være korte eller lengre perioder, alt etter behov. Vi krever ingen formell utdannelse, men vi vektlegger tidligere erfaring, personlig egnethet og relevant utdanning. Vi ser etter deg som er trygg og omsorgsfull for barna, og er over 18 år …

Tilkallingsvikarer 2022

Aure kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Beskrivelse Dette er en fellesannonse der du som ønsker å være tilkallingsvikar i Aure kommune kan melde din interesse. Dersom søknaden din er av interesse, vil du bli kontaktet for samtale/intervju.  Oppvekstsektoren består av: 4 kommunale barnehager:  Nordlandet barnehage, Stemshaug barnehage, Aure sentrumsbarnehage, Steinhaugen barnehage.* 4 skoler: N…