Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Våken om natta? Vi søker sykepleier og vernepleier til psykiatrisk akuttmottak for arbeid på natt

Offentlig forvaltning

Har du lyst på en faglig spennende jobb på akuttpsykiatrisk mottak?

Er du en sykepleier eller vernepleier som setter pris på å bli hørt, bli tatt med på beslutninger og bruke din kompetanse som sykepleier aktivt i pasientbehandlingen? Ønsker du å erfare hvordan det er å jobbe tverrfaglig, ikke bare på papiret, men også i praksis? Vil du jobbe i et sterkt fagmiljø med spisskompetanse innen utredning, diagnostikk og behandling- og lære noe nytt? Da kan dette være jobben for deg!

Psykiatrisk akuttmottak på Blakstad tar i mot alle henvisninger til øyeblikkelig hjelp, og kartlegger pasientens behov for videre behandling og oppfølging. Sentrale elementer i akuttbehandlingen er miljøbehandling, samtaler og medikamentell behandling. Gjennomsnittlig liggetid er 1 dag.

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi ser etter deg som er sykepleier eller vernepleier med sterkt faglig engasjement til stilling natt. Vi tilbyr fast stilling fra 50 – 100%.
Hos oss kan du bidra med å ivareta og behandle pasienter i akuttfasen av sykdomsforløpet. Akuttmottaket tar imot pasienter over 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, alvorlige depresjonstilstander, mani, selvmordsrisiko, alvorlig spiseforstyrrelse og rusproblematikk. Innleggelsene skjer på frivillig eller tvungent grunnlag. I innleggelsen inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet og medikamentell behandling.
Blakstads akuttpsykiatriske avdeling består av ett psykiatrisk akuttmottak, og tre akuttseksjoner.

Blakstad sykehus ligger ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Når vi flytter til Drammen i 2025 ligger sykehuset med utsikt utover fjorden, med et godt kollektivtilbud til og fra jobben.

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! 
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. 

Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Kvalifikasjoner:

Vi trenger deg som:

 • Har bachelor i sykepleie eller vernepleie
 • Har gode grunnleggende data- og teknologiske ferdigheter
 • Mestrer norsk muntlig og skriftlig godt, minimum C2 i språkkrav

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Har erfaring innen fagområdet gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og rus

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Er positiv, nysgjerrig, løsningsorientert, initiativrik, nytenkende og engasjert
 • I likhet med dine kollegaer har en brennende motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Trives i et aktivt og til tider travelt arbeidsmiljø
 • Jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Er pålitelig og fleksibel
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer

Vi tilbyr:

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling 
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Dine fremtidige kollegaer beskriver sin arbeidsplass på psykiatrisk akuttmottak som:

 • Aktivt, variabelt og utfordrende!
 • Her er det rom for utvikling og læring!
 • Det er et trygt og godt sted å jobbe!
 • Det er hyggelig å komme på jobb!
 • Vi stoler på hverandre!
 • Det er fokus på et godt, tverrfaglig samarbeid- både internt og også på tvers av instanser!
 • Vi hjelper og veileder hverandre!
 • Vi er lagspillere!
 • Vi har stor takhøyde, ingen spørsmål er dumme!
 • Vi tar vare på hverandre!

Om Blakstad sykehus:

Blakstad sykehus jobber med kontinuerlig forbedring og har iverksatt et større prosjekt for å utvikle en felles miljøterapeutisk tilnærming basert på en tydelig verdiforankring og involvering av både medarbeidere og brukere, samt eksisterende nasjonal og internasjonal kunnskap. På bakgrunn av dette arbeidet har Blakstad utviklet et veiledende kunnskapsdokument om grunnleggende miljøbehandling med eget opplæringskurs som du som medarbeider vil få mulighet til å delta på.

For mer informasjon om oss, underliggende seksjoner og behandling se her:

 

Ring seksjonsleder hvis du ønsker å høre mer om stillingen eller har spørsmål. Søknader behandles fortløpende.