Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Våken om natta? Sykepleier/vernepleier søkes til 50 -100 % faste nattstillinger

Offentlig forvaltning

Vil du jobbe innenfor akuttpsykiatri i et spesialisert fagmiljø?
Vi ser etter deg med erfaring innen psykisk helsevern som har interesse for fagfeltet. Du er god på relasjonsbygging og har genuin interesse for mennesker du møter. Du har evnen til å forholde deg rolig, samt stå i krevende og utfordrende situasjoner. Vi er avhengig av et godt og sterkt tverrfaglig miljø for å kunne gi god pasientbehandling og personalet er vår viktigste ressurs i dette arbeidet.
Blakstad sykehus er en av Norges største sykehusavdelinger for behandling av psykiske lidelser. Akuttpsykiatrisk avdeling består av et tverrfaglig og dynamisk arbeidsmiljø hvor vi jobber tett sammen i et høyt tempo med mange spennende oppgaver.

Vår akuttpsykiatriske  avdeling består av én mottaksseksjon og fire akuttseksjoner. Seksjonen mottar pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordsatferd, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk. Innleggelsene skjer på frivillig eller tvunget grunnlag. I innleggelsen inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet og medikamentell behandling.

For å gjøre det enklere for deg som søker, har vi felles rekruttering til våre akuttseksjoner. Dersom du har spesielle ønsker til seksjon, kan du skrive dette i søknaden. For mer informasjon om underliggende seksjoner og behandling se hjemmesiden vår: https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-Blakstad

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss fra Asker og Oslo. Vi har parkeringsmuligheter på området.
Vi vil ha deg med på laget for å være i front i innen vårt fagfelt, og ikke minst gi et tilbud til mennesker som trenger hjelp! Søk på stilling hos oss og bli vår nye kollega!

I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.

Vi har ledig fra 50 % til 100% faste stillinger p.t natt, med arbeid hver 3. helg.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie eller vernepleie, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og rus
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid er ønskelig 
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig 

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 •  Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 •  Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 •  Internundervisning, veiledning og refleksjon
 •  Interne og eksterne kurs
 •  Videreutdannelse i psykisk helse og rus (tilbys ut fra ansiennitet)
 •  Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 •  Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland