Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Våken om natta? Sykepleier og vernepleier søkes til vikariat 100 %  natt

Offentlig forvaltning

Akuttpsykiatrisk avdeling søker erfarne og dyktige sykepleiere/vernepleiere til vikariater, 100 % natt, med varighet inntil 12 måneder.

Vi trenger medarbeidere som er tilpasningsdyktige, og finner seg til rette i ulike miljøer. Du har evne til å jobbe selvstendig.

Vår akuttpsykiatriske avdeling består av én mottaksseksjon og tre akuttseksjoner. Seksjonen mottar pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordsatferd, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk. Innleggelsene skjer på frivillig eller tvunget grunnlag. I innleggelsen inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet og medikamentell behandling. 

For å gjøre det enklere for deg som søker, har vi felles rekruttering til våre akuttseksjoner. Dersom du har spesielle ønsker til seksjon kan du skrive det i søknadsteksten. For mer informasjon om underliggende seksjoner og behandling se hjemmesiden vår: https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-Blakstad

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i sykepleie eller vernepleie, gjerne med videreutdanning innen psykisk helse og rus
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid er ønskelig 
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig 

Vi tilbyr:

 •  Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 •  Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 •  Internundervisning, veiledning og refleksjon
 •  Opplæring i MAP
 •  Eget introduksjonsprogram i tillegg til opplæring på seksjon
 •  Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 •  Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland