Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Våken om natta?Helsefagarbeider/hjelpepleier søkes til vikariat 100% natt 

Offentlig forvaltning

Akuttpsykiatrisk avdeling søker erfarne og dyktige helsefagarbeidere til vikariater, 100 % natt, med varighet inntil 12 måneder.

Vi trenger medarbeidere som er tilpasningsdyktige, og finner seg til rette i ulike miljøer. Du har evne til å jobbe selvstendig.

Vår akuttpsykiatriske avdeling består av én mottaksseksjon og tre akuttseksjoner. Seksjonen mottar pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordsatferd, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk. Innleggelsene skjer på frivillig eller tvunget grunnlag. I innleggelsen inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individuelle samtaler, miljøterapi, fysisk aktivitet og medikamentell behandling. 

For å gjøre det enklere for deg som søker, har vi felles rekruttering til våre akuttseksjoner. Dersom du har spesielle ønsker til seksjon kan du skrive det i søknadsteksten. For mer informasjon om underliggende seksjoner og behandling se hjemmesiden vår: https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/psykiatrisk-avdeling-Blakstad

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta og behandle pasienter i de ulike fasene av sykdomsforløpet
 • Oppfølging av pasienter; observasjoner,  støttesamtaler, psykoedukasjon, veiledning
 • Tverrfaglig samarbeid internt og eksternt
 • Pårørendearbeid  
 • Pasientadministrativt arbeid

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert helsefagarbeider 
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid er ønskelig 
 • Må mestre norsk muntlig og skriftlig svært godt

Personlige egenskaper:

 • Du er opptatt av at pasientene skal være trygg på at de får god pleie, respekt og omsorg mens de er på sykehuset
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig  

Vi tilbyr:

 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Fleksible turnuser
 • Internundervisning, veiledning og refleksjon
 • Lønn i samsvar med gjeldene overenskomst
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland