Ledig stilling

Stavanger Kommune

Våken nattevakt og torsdag kveld

Jeg er en gutt på 18 år som går 3. året på videregående skole.  Jeg bor i egen leilighet hos mine foreldre. Jeg har interesser som annen ungdom på min alder, og vil leve det livet jeg selv ønsker. For å få det til, trenger jeg assistanse til det meste i hverdagen, fritidsaktiviteter og turer.  Du må være mine armer og bein, og gjøre det jeg selv ikke kan gjøre på grunn av min fysiske funksjonshemming. Jeg bruker Tobii talemaskin m/øyestyring til kommunikasjon. Jeg har godt humør og mye humor, og ønsker meg engasjerte og initiativrike hjelpere. 

Jeg har nå ledige stilling for våken nattevakt med arbeidstid kl. 22.00- 08.00 et par kvelder i uken og hver torsdag med arbeidstid kl. 13.30 - 21.00.
Det er også mulighet for ekstravakter ved sykdom eller skolefri. Ved skolefri trenger jeg assistent hele dagen fra kl. 08.00- 16.00. Stillingen kan om ønskelig deles mellom 2 assistenter. 

Brukerstyrt Personlig Assistanse er en tjeneste som tilbys brukere med nedsatt funksjonsevne og behov for bistand i dagliglivet. Tjenestene tilbys på individuell basis og oppgavene er mangfoldige og innbefatte bl.a. hjelp til personlig stell, husarbeid, assistanse ved fritidsaktiviteter osv. Hensikten er at den enkelte skal ha et så selvstendig og aktivt liv som mulig. Tjeneste gjelder også avlastning for barn og unge under 18 år. Tjenesten ytes etter enkeltvedtak og er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Bruker eller nærstående person er arbeidsleder, mens Stavanger kommune innehar arbeidsgiveransvaret.


Arbeidsoppgaver:

Du må være mine armer og bein, og gjøre det jeg selv ikke kan gjøre på grunn av min fysiske funksjonshemming. 

Kvalifikasjoner:

Over 18 år
Førerkort kl. B
Du må snakke og skrive flytende norsk
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges

Personlige egenskaper:

Du er ansvarsbevisst, pålitelig, fleksibel, engasjert og tar initiativ. 
Du har godt humør, gode samarbeidsevner og kan jobbe selvstendig.
Du er i god fysisk form.
Interesse for dataspill, sjakk, filmer, mv. er en fordel
Stillingene passer godt til studenter som ønsker seg en meningsfylt deltidsjobb.

Vi tilbyr:

Lønn 324.900 - 431.400 etter ansiennitet i 100% stilling. Stillingskode 658300. 
Tillegg for kveld og helg
Hjem-jobb-hjem avtale