• Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  28.05.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5018, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622036
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune
Ledig stilling

Bergen kommune

Våken nattevakt nytt bofellesskap Bergen sentrum

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Botjenester Bergenhus og Årstad er en bydelsomfattende enhet med 300 årsverk fordelt på 27 tjenestesteder. Vi gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem. I vår enhet har vi mange dyktige ansatte. Vi leter nå etter deg som har engasjement, godt humør og lyst til å bidra til vårt fellesskap. Med fokus på et godt arbeidsmiljø, myndiggjorte og ansvarsbevisste medarbeidere jobber vi for at den enkelte tjenestemottaker trives og opplever selvbestemmelse, utvikling og mestring.

Bispengsgaten 21 bofellesskap er et nytt bofellesskap som skal åpne i juni 22. Her skal det flytte inn 9 beboere med utviklingshemming og ulike bistandsbehov.  Bofellesskapet skal gi individuell oppfølging av enkeltbrukere gjennom hjelp og bistand til å bo i egen bolig, etter enkeltvedtak. Vi ønsker å fokusere på den enkelte sine egne ressurser og at de skal mestre sin hverdag i størst mulig grad. Det er en forutsetning at du liker å jobbe selvstendig, men samtidig byr på dine faglige ressurser i drøftinger/ veiledninger med dine kollegaer.

Vi har ledig en 77 % stilling som våken nattevakt med arbeid hver 4. helg. I tillegg til den faste stillingen har vi også behov for ansatte som ønsker å være tilkallingsvikar til natt. 

Det er viktig for oss å være en trygg, stabil og forutsigbar arbeidsplass som skaper trivsel for både beboere og ansatte. Vi legger vekt på kvalitetssikring, utvikling av gode rutiner og prosedyrer, kompetansebygging og god samhandling i arbeidet med å sikre gode tjenester.
Vi ønsker oss ansatte som kan jobbe målrettet og profesjonelt! Vi trenger deg som har et brennende ønske om å bidra til at den enkelte kan utvikle seg og oppleve mestring i eget liv. Du må være selvbestemmelsesfokusert, kunne gi beslutningsstøtte og veiledning i møte med den enkelte!
Er dette deg? Da vil vi svært gjerne komme i kontakt med deg!

Arbeidsoppgaver:

Sikre beboere et godt hjem med tjenester i tråd med deres behov og ønsker
Oppfølging i forhold til Helse og omsorgstjenestelovens Kap 9
Bistå tjenestemottaker i dagliglivets gjøremål
Delta i legemiddelhåndtering
Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder

Kvalifikasjoner:

Autorisasjon som helsefagarbeider/omsorgsarbeider/hjelpepleier
Høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon
Evne til å foreta faglige vurderinger, gjennomføring av disse, og å utvise godt skjønn
Erfaring med brukergruppen
Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere kunnskap i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 test i norsk (tidligere Bergensteksten)
Ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne
Gode datakunnskaper
Gyldig politiattest
Etterleve de verdier og holdninger som er nedfelt i kommunens arbeidsgiverpolitikk og etiske standard, samt handle i tråd med Bergen kommunes verdier: kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert.

Personlige egenskaper:

Du har engasjement for brukergruppen
Du er fleksibel og selvstendig og har evne til å ta selvstendige avgjørelser
Du har gode samarbeidsevner
Du bidrar aktivt i personalgruppen
Du liker utfordringer og trives på en arbeidsplass som er i endring/utvikling
Ansvarsbevisst
Lærevillig
Empatisk og respektfull

Personlig egnethet er en forutsetning

Vi tilbyr:

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø!
Faglig og personlig utvikling
Faglig veiledning 
Lønn etter tariff
God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes- og gruppelivsforsikring   

 • Bedrift
  Bergen kommune
 • Søknadsfrist
  28.05.2022
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5018, BERGEN
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4622036
 • Se her for andre jobber fra Bergen kommune